Browsing by Title

WSB-NLU Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Jasiński, Marek (2010-07-07)
  Firmy produkcyjne swoje zyski w głównej mierze czerpią ze sprzedaży wytworzonego towaru. Tak jak w dzisiejszych czasach nie jest rzeczą trudną znaleźć dobry program do prowadzenia kartoteki magazynowej, to już trudniej o ...
 • Balawejder, Artur (2013-07-22)
  Niniejsza praca poświęcona jest liberalizacji rynku energii elektrycznej w Polsce. Przy zastosowaniu metody analizy danych źródłowych nakreślono w niej przewidywane kierunki rozwoju tegoż rynku oraz zbadano jego ...
 • Stawiarski Paweł (2008)
  Friedrich August von Hayek był bez wątpienia jednym z najważniejszych XX-wiecznych ekonomistów. Teorie wykuwane przeważnie w ogniu walki z socjalizmem żyją po dziś dzień, wzbudzając emocje zarówno wśród ekonomistów, jak i ...
 • Tarka, Agnieszka (2014-10-29)
  Niniejsza praca stanowi próbę analizy idei politycznej, która jak się wydaje w mniejszym czy większym stopniu, kształtuje aktualną scenę polityczną w rozwiniętych krajach. Idea, o której mowa to liberalizm. W pierwszej ...
 • Mikos Bartosz (2005)
  Celem pracy jest ukazanie myśli liberalnej jednego z najwybitniejszych ekonomistów XX wieku – Ludwiga von Misesa. Przedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie najważniejszych założeń liberalnej polityki gospodarczej i ...
 • Woźnicka (rozm.), Agnieszka (1998)
 • Brodzki, Bartosz (2007)
  Celem pracy jest zaprojektowanie i implementacja internetowego serwisu sportowego o nazwie LigaFutsalu.pl, zwanego w dalszej części pracy LF, umożliwiającego łatwe przekazywanie informacji dotyczących rozgrywek piłkarskich. ...
 • Łącka, Sylwia (2011-03-28)
  Prezentowana praca ma na celu przybliżenie definicji podatku liniowego i efektów jego zastosowania. W pierwszym rozdziale przedstawiona zostanie zarówno istota i geneza podatku oraz konstrukcja i klasyfikacje podatkowe, ...
 • Skórnóg, Łukasz (2007)
  Celem pracy jest prezentacja i przetestowanie systemu operacyjnego Linux w kontekście jego zastosowań sieciowych jako serwera wybranych usług, które są dość powszechnie spotykane i świadczone w osiedlowych, a nawet ...
 • Skórnóg, Łukasz (2007)
  Celem pracy jest zarówno prezentacja, jak również przetestowanie systemu operacyjnego Linux w kontekście jego zastosowań sieciowych jako serwera wybranych usług, które są dość powszechnie spotykane i świadczone chociażby ...
 • Kotas, Marta (2009-06-09)
  Głównym celem pracy będzie sprawdzenie, czym spowodowane jest negatywne podejście do lobbingu w państwach Europy Środkowej i Południowo–Wschodniej, a także co mogłoby zmienić postrzeganie lobbingu przez społeczeństwo. ...
 • Małysko, Jacek (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University in Nowy Sącz, 2012)
  In this article the author discusses problems related to the regulation of water and sewage disposal services market. In the beginning he describes the processes of water supply and sewage disposal taken by the local ...
 • Grabek Artur (2004)
  Celem pracy jest prezentacja logistycznej obsługi klienta na przykładzie OPTIMUS S.A. w Nowym Sączu. Zaprezentowano orientację na klienta jako strategię przedsiębiorstw oraz opisano logistykę i jej instrumenty w modelach ...
 • Urbańska, Ewelina (2013-09-22)
  Przedmiotem pracy dyplomowej są logistyczne aspekty zarządzania w Firmie TRANS-TIR. W pracy omówiono zagadnienia dotyczące logistyki, procesów logistycznych, zarządzania jakością oraz zarządzania procesami w badanym ...
 • Targosz, Błażej (2009-09-29)
  W niniejszej pracy autor podjął próbę omówienia procesu dystrybucji w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym, obrazując ten proces na przykładzie firmy TYMBARK S.A. Praca opiera się na literaturze z zakresu dystrybucji ...
 • Pleti Grzegorz (2004)
  Wyzwania współczesnego rynku sygnalizują coraz to nowe wymagania w zakresie organizacji dystrybucji jako części rozwiniętych działań marketingowych, funkcjonalnie zintegrowanych i przystosowanych do realizacji zmieniających ...
 • Kociołek Edyta (2004)
  Celem pracy jest zaprezentowanie zmian, jakie dokonały się we współczesnej koncepcji logistyki i próba udowodnienia, że bez silnego wsparcia ze strony technologii informatycznych, podejmowanie decyzji logistycznych byłoby ...
 • Baca, Łukasz (2011-03-30)
  Praca dotyczy tematu dystrybucji i logistyki w największym i najlepiej rozwiniętej firmie paliwowej w Polsce, jaką jest PKN ORLEN S.A. Niniejsza praca dyplomowa poświęcona została identyfikacji, badaniu i analizie logistyki ...
 • Rycerz, Ewelina (2006)
  Celem pracy jest zbadanie funkcjonowania firmy internetowej oraz sprawdzenie, w jaki sposób specyfika e-biznesu wpływa na rozwiązania logistyczne. W tym celu wybrałam przeanalizowanie jednego z największych sklepów ...
 • Rycerz, Ewelina (2006)
  Celem pracy jest zbadanie funkcjonowania firmy internetowej oraz sprawdzenie, w jaki sposób specyfika e-biznesu wpływa na rozwiązania logistyczne. Autor analizuje, które działania składają się na procesy e-biznesowe a które ...

Search WSB-NLU Repository

Browse

My Account

Info