Browsing by Title

WSB-NLU Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Mędzelowski, Tadeusz (2007)
  Artykuł nawiązuje do historii Święta Bożego Ciała. Opisuje też obrzędy związane z tym świętem.
 • Mędzelowski, Tadeusz (2010)
  Symbol życia jakim jest jajko zdominował święta wiosenne. Już w starożytności jajko było przedmiotem kultu. Symbolizowało świat, płodność, zdrowie i szczęście. Uważano, że jest ono początkiem wszystkiego. Znaczenie jajka, ...
 • Mędzelowski, Tadeusz (1992)
  Wywiad z maharadżą Trivikramą Swamim przybliża czytelnikowi założenia Ruchu „Hare Kryszna”.
 • Mędzelowski, Tadeusz (2016)
  Przywódca nowotworzonej religii jest twórcą nowego systemu wartości a ponadto zyskuje dla swojego poglądu wyznawców, pomimo tego, że istnieją już funkcjonujące określone systemy wartości. Ponieważ dotyczy to wiary, więc ...
 • Ociepka, Wojciech (2008-10-13)
  Wynikiem pracy jest program do zarządzania pocztą elektroniczną bezpośrednio na serwerze pocztowym. Naturalnym wyborem do zrealizowania tego zadania, było skorzystanie z możliwości, jakie daje protokół IMAP. Pozwala on ...
 • Ociepka Wojciech (2008)
  Głównym celem, jaki obrałem na etapie projektowania programu Mailbox Commander jest możliwość zarządzania korespondencją bezpośrednio na serwerze pocztowym z obsługą protokołu IMAP. W założeniu ma to pomóc w sortowaniu ...
 • Hojnor, Anna (2014-07-04)
  Abstrakt Niniejsza praca podejmuje problematykę małej uczącej się organizacji. Autor pragnie ukazać, iż małe firmy także mogą się uczyć. Bardzo często zakłada się, iż uczące się organizacje to wyłącznie duże, złożone ...
 • Lenard, Andrzej (2015-10-29)
  Niniejsza praca ma na celu przedstawienie możliwości założenia działalności gospodarczej w Polsce oraz Wielkiej Brytanii. Obok aspektów czysto teoretycznych dotyczących wielkości przedsiębiorstw i ich klasyfikacji, omówione ...
 • Hudyma, Daria (2011-01-13)
  Celem niniejszej pracy, jest przybliżenie przyszłym potencjalnym małym przedsiębiorcom rozpoczynającym dopiero swoją działalność gospodarczą, struktury lokalnego otoczenia rynkowego oraz charakterystyki sektora małych ...
 • Korzym, Katarzyna (2012-09-19)
  Celem pracy jest charakterystyka miejsca MSP w rozwoju lokalnym oraz analiza i ocena znaczenia MSP w rozwoju powiatu nowosądeckiego, jak również diagnoza znaczenia tego sektora w strategicznych dokumentach dotyczących ...
 • Świerczek, Józef (2014-11-02)
  Celem niniejszej pracy licencjackiej było zapoznanie się z pojęciem małego przedsiębiorstwa oraz jego konkurencyjnością na przykładzie Firmy Zakład Budownictwa Ogólnego Świerczek Sp. z o.o. Praca składa się z trzech ...
 • Adamski Dawid (2006)
  Polska transformacja ustrojowa w istotny sposób przyczyniła się do szybkiego rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W krótkim czasie nastąpił okres ogromnych przemian, które to musiały się dostosować do bardzo ...
 • Katra, Anna (2010-06-15)
  Tematem pracy jest małe przedsiębiorstwo, jego zasady i formy ewidencji przedstawione na przykładzie Biura Rachunkowo Ekonomicznego ,,KONTO”. Jednym z głównych celów pracy jest ocena, która z form opodatkowania jest ...
 • Pawłowski, Krzysztof (2000)
  Rozmowa z dr Krzysztofem Pawłowskim, rektorem Wyższej Szkoły Biznesu - National - Louis University
 • Kraśnicka, Teresa; Głód, Wojciech; Wronka-Pośpiech, Martyna (Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione" ; Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, 2016)
  The aim of this paper is to explain the nature of management innovation, as well as to propose its measurement instrument. The paper offers a review of key publications on management innovation published in research ...
 • Flak, Olaf (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University in Nowy Sącz, 2012)
  This paper reflects on the development of management sciences. The author presents which a contemporary researcher encounters during his attempt to explain organizational reality and also some main approaches to theoretical ...
 • Ziębicki, Bernard (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University in Nowy Sącz, 2011)
  The article presents the required management competences from the perspective of contemporary management concepts. As the main concepts we have presented: knowledge management and learning organization, Total Quality ...
 • Flak, Olaf; Hoffmann-Burdzińska, Kinga (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University and Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science “Cognitione”, 2016)
  The main aim of the paper is to present the results of the experiment on the impact of management tools for the process of planning. It includes the theoretical foundations on the work of a manager using organizational ...
 • Rogozińska, Izabela (2011-07-04)
  This following research aims to evaluate the actual importance of the process of establishing business cooperation. It analyzes existing academic papers on the topic and will contrast them with case studies of the ...
 • Jamroży, Marcin (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University in Nowy Sącz, 2011)
  This paper aims to analyze the tax consequences of foreign exchange differences. The taxpayers can choose the method of determining exchange differences for tax purposes according to tax law or according to accounting ...

Search WSB-NLU Repository

Browse

My Account

Info