Projektowanie floty samochodowej w firmie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jabłoński, Tomasz F.
dc.contributor.author Bębenek Jacek
dc.date.accessioned 2017-07-01T09:59:31Z
dc.date.available 2017-07-01T09:59:31Z
dc.date.issued 2004 pl
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10049
dc.description.abstract Celem pracy jest próba scharakteryzowania rynku flotowego i zaproponowanie kilku usprawnień możliwych do zastosowania w tym obszarze. Rozdział I pracy to przegląd po rynku flotowym gdzie uwzględniono najnowsze tendencje zarządzania, wyniki najbardziej aktualnych badań dotyczących rynku oraz przykłady najlepszych firm i produktów flotowych. W rozdziale II poruszono aspekty finansowe i konsekwencje podatkowe przy korzystaniu w firmie z samochodów służbowych. Wejście Polski do struktur unijnych z dniem 1 maja 2004 spowodowało duże zmiany w tym zakresie. Rozdział III to przegląd kosztów generowanych w działalności floty samochodowej. W IV rozdziale zawarto rekomendowane rozwiązania w procesie projektowania floty samochodowej. Cały ten rozdział ma formę studium przypadku z analizami porównawczymi proponowanych rozwiązań. Podjęcie tej problematyki jako główne zagadnienie pracy magisterskiej spowodowane jest przekonaniem, że istnieje duży potencjał możliwości poprawiających funkcjonowanie floty samochodowej. Zatem charakter tej pracy to próba zaproponowania optymalnych rozwiązań menedżerskich z oszacowaniem potencjału oszczędności wynikającego z usprawnień w poszczególnych obszarach. Z analizy wynika, że zaproponowane rozwiązania owocują ok. 20-25% oszczędnościami w użytkowaniu floty. Dodatkowo zaproponowana procedura wyboru pojazdów do floty pozwala zwiększyć oszczędności nawet do poziomu ok. 35-40%. Zgodnie z tezą postawioną we wstępie tej pracy sprawna analiza systemu zarządzania flotą samochodową pozwala na stwierdzenie, że jest to obszar o dużym potencjale możliwych do zaproponowania usprawnień i wynikającym z tego tytułu oszczędności. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject badania rynku pl
dc.subject funkcjonowanie rynku pl
dc.subject flota samochodowa pl
dc.subject finanse pl
dc.subject zarządzanie pl
dc.subject firma (przedsiębiorstwo) pl
dc.subject outsourcing pl
dc.subject podatek VAT pl
dc.title Projektowanie floty samochodowej w firmie pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info