Analiza otoczenia konkurencyjnego firmy na rynku lokalnym case study F.H.U.P. „Lemor”

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gwiżdż, Andrzej
dc.contributor.author Bieńkowska-Szewczyk, Edyta
dc.date.accessioned 2017-10-30T13:06:37Z
dc.date.available 2017-10-30T13:06:37Z
dc.date.issued 2010-10-06 14:39:46
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10237
dc.description.abstract Celem pracy jest próba wykorzystania metody „pięciu sił” M.E. Portera do zbadania otoczenia konkurencyjnego firmy F.H.U.P. Lemor, świadczącej usługi bezprzewodowego, stacjonarnego dostępu do Internetu drogą radiową na lokalnym rynku. Sektor działania Lemora znajduje się w fazie wzrostu, a konkurencja stabilizuje się. Istotne jest więc zajęcie przez analizowaną firmę stabilnej pozycji na rynku oraz jej umacnianie. Analiza otoczenia konkurencyjnego ma na celu wskazanie relacji pomiędzy Lemorem i jego dostawcami oraz nabywcami, a także określenie zagrożenia ze strony usług nowych oraz substytucyjnych. Wybór analizy „pięciu sił” M.E. Portera został dokonany po przeprowadzeniu przeglądu ważniejszych, dostępnych, metod badających otoczenie sektorowe. O jej użyciu zadecydowały takie cechy jak: kompleksowość, możliwość zidentyfikowania branż wykazujących się dobrymi perspektywami oraz określenia swojej pozycji wobec kontrahentów i konkurentów, a także lepszego poznania zachowań uczestników sektora i ich wpływu na pozycję firmy. Praca składa się z trzech rozdziałów: „Analiza strategiczna jako narzędzie zarządzania firmą”, „Metodologiczne aspekty analizy otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa” oraz „Wykorzystanie metody «pięciu sił» M.E. Portera do analizy otoczenia konkurencyjnego F.H.U.P. Lemor. Pierwszy z rozdziałów przybliża dziedzinę analizy strategicznej. Opisuje jej etapy z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem oraz zawiera krótkie charakterystyki metod analizy strategicznej. Drugi rozdział traktuje o analizie otoczenia konkurencyjnego. Określa jej zakres oraz cele. Ostatni rozdział skupia się na praktycznym wykorzystaniu wybranej metody „pięciu sił” M.E. Portera do przeprowadzenia analizy otoczenia konkurencyjnego firmy Lemor. Na początku trzeciego rozdziału przybliżono proces rozwoju przedsiębiorstwa od momentu powstania oraz dziedzinę jego działalności. Następnie, zdefiniowano dostawców i odbiorców Lemora, formy konkurencji oraz substytuty i nowe produkty w badanym sektorze. Pracę kończy przeprowadzenie analizy „pięciu sił” M.E. Portera wraz z jej wynikami. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie strategiczne pl
dc.subject metoda „pięciu sił” M.E. Portera pl
dc.subject konkurencyjność pl
dc.subject internet pl
dc.subject otoczenie konkurencyjne pl
dc.subject case study pl
dc.subject analiza strategiczna pl
dc.subject metoda „pięciu sił” M.E. Portera pl
dc.title Analiza otoczenia konkurencyjnego firmy na rynku lokalnym case study F.H.U.P. „Lemor” pl
dc.title.alternative Competitor analysis of local business case study F.H.U.P. „Lemor” pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2017-10-10T13:31:38Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info