System Informacji Naukowej Politechniki Poznańskiej jako narzędzie komunikacji z użytkownikiem w relacji bibliotekarz – pracownik naukowy

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Popławska, Karolina
dc.contributor.author Bajer, Jakub
dc.date.accessioned 2018-05-30T08:36:18Z
dc.date.available 2018-05-30T08:36:18Z
dc.date.issued 2018-05-30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10397
dc.description Prezentacja z XVIII Ogólnopolskiej konferencji naukowej bibliotek uczelni niepublicznych i publicznych organizowanej przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu w dn. 24-25.05.2018 r. pt. "Biblioteka przyszłości – wyzwania - trendy - zagrożenia". Sesja I.
dc.description.abstract W obliczu dynamicznie zmieniających się potrzeb środowiska akademickiego, wymogów MNiSW dotyczących raportowania dorobku naukowego i parametryzacji jednostek naukowych, w wielu polskich instytucjach naukowych pojawiła się potrzeba kompleksowego podejścia do gromadzenia informacji z bardzo różnorodnych źródeł. Aby zoptymalizować zarządzanie dorobkiem naukowym uczelni, zarówno na poziomie metainformacji, jak i na poziomie treści cyfrowych, Biblioteka Politechniki Poznańskiej podjęła w 2015 roku współpracę z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Celem współpracy było wypracowanie efektywnego narzędzia wspierającego działalność biblioteki w tym zakresie. Narzędzie to ma docelowo łączyć cechy takich systemów jak repozytorium instytucjonalne (ang. IR), system informacji o bieżących badaniach realizowanych na uczelni (ang. CRIS) oraz platformami do zarządzania zasobami cyfrowymi (ang. DAM). Celem niniejszego referatu jest prezentacja założeń powstałego systemu, doświadczeń płynących z jego dotychczasowej eksploatacji, a także zarysowanie jego dalszych planów rozwojowych. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights open access pl
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.title System Informacji Naukowej Politechniki Poznańskiej jako narzędzie komunikacji z użytkownikiem w relacji bibliotekarz – pracownik naukowy pl
dc.type conferenceObject pl
dc.type presentation pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

open access Except where otherwise noted, this item's license is described as open access

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info