Biblioteka przyszłości – wyzwania - trendy - zagrożenia : wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania bibliotekami uczelni wyższych

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Sidor, Maria Wanda
dc.date.accessioned 2020-02-04T07:50:22Z
dc.date.available 2020-02-04T07:50:22Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Sidor, M.W. (red.). (2018). Biblioteka przyszłości – wyzwania - trendy - zagrożenia : wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania bibliotekami uczelni wyższych. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University. pl
dc.identifier.isbn 978-83-88421-98-3
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10594
dc.description Monografia WSB-NLU pl
dc.description.abstract Publikacja poświęcona jest przyszłości bibliotek, które w dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach technologicznych, prawnych, ekonomicznych, zmiennych systemach edukacyjnych czy cywilizacyjnych narażone są na utratę stabilności funkcjonowania. Głównym jednak powodem zmian są nowe media, które nie tylko zmieniają otaczającą nas rzeczywistość, ale też zmieniają ludzi, sposób ich myślenia, działania. W tym kontekście, w przestrzeni bibliotekarstwa pojawiają się dzisiaj pytania o różne warianty istnienia bibliotek. Poszukiwanie nowej koncepcji biblioteki i określenie jej nowych ról oraz zadań wydaje się kluczowym zagadnieniem dla bibliotekarstwa. Autorzy prac zamieszczonych w niniejszej monografii dążyli różnymi drogami badawczymi do wytyczonego celu. Prace są więc różnorodne merytorycznie i metodologicznie. Artykuły zaprezentowane w niniejszej monografii to wielowymiarowe spojrzenie z perspektywy różnych ujęć naukowych: ekonomii, zarządzania, informatyki, bibliologii, informatologii, socjologii oraz z zastosowaniem różnorodnych metod badawczych. pl
dc.description.abstract The publication is devoted to the future of libraries, which, facing the dynamically changing technological, legal and economic conditions, ever-changing education and civilization systems, are threatened with the loss of stable operations. The main cause of the changes, however, are the new media, which change not only our reality, but also the way in which people think and act. In this context, the library science has to deal with questions concerning different variants of library existence. The search for the new concept of a library and the definition of its new roles and tasks seems of vital importance for the library science. The authors of the papers published in this book followed various research roads to reach their goals. The book therefore offers a wide range of topics and methodologies. The articles presented here provide a multi-faceted view offered by various scientific perspectives: economics, management, IT, biology, information science, sociology, and they use various research methods. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu pl
dc.rights open access pl
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject biblioteki akademickie pl
dc.subject komunikacja społeczna pl
dc.subject nauka pl
dc.subject przyszłość pl
dc.subject zarządzanie pl
dc.subject jakość usług pl
dc.subject nowoczesne technologie pl
dc.title Biblioteka przyszłości – wyzwania - trendy - zagrożenia : wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania bibliotekami uczelni wyższych pl
dc.title.alternative Library of the future - challenges - trends - threats : selected issues of university library management pl
dc.type book pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

open access Except where otherwise noted, this item's license is described as open access

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info