Browsing Wydział Nauk Społecznych i Informatyki / College of Social and Computer Sciences by Author "Ujwary-Gil, Anna"

WSB-NLU Repository

Browsing Wydział Nauk Społecznych i Informatyki / College of Social and Computer Sciences by Author "Ujwary-Gil, Anna"

Sort by: Order: Results:

 • Ujwary-Gil, Anna; Choroszczak, Jerzy (2003)
  Z obserwacji ogólnoświatowych tendencji wynika, iż alianse strategiczne są coraz częściej zawieraną formą kooperacji. Jednym z powodów jest możliwość czerpania obopólnych korzyści z realizacji wspólnych celów przy zachowaniu ...
 • Ujwary-Gil, Anna (2005)
  Analogie i metafory stanowią ważne, jakkolwiek mało doceniane, źródło poszukiwania idei. Zwykle wykorzystanie metafor i analogii następuje spontanicznie, w trakcie komunikacji międzyludzkiej, podczas której przy użyciu ...
 • Ujwary-Gil, Anna (Academic Conferences and Publishing International Ltd, 2015)
  The article concerns two management concepts, namely: intellectual capital and business models of the company and is of a theoretical nature. The main assumption of the literary review conducted was to discuss these two ...
 • Ujwary-Gil, Anna; Candi, Marina (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University in Nowy Sącz, 2014)
  The article deals with the business model and its components as well as the analysis of the relationships between these components using the sensitivity model. For this purpose we define the concept of a business model, ...
 • Ujwary-Gil, Anna (2004)
  Celem artykułu jest przedstawienie czytelnikowi praktycznych możliwości wykorzystania asocjacji w marketingu, biorąc pod uwagę, iż przedmiotem eksploracji będzie tworzenie sloganu reklamowego, logo firmy oraz poszukiwanie ...
 • Ujwary-Gil, Anna (Academic Conferences and Publishing International, 2013)
  This article is a continuation of the author’s discussion concerning the identification and classification of barriers to knowledge management, which appeared in 2012 (see References). The author divides these barriers ...
 • Ujwary-Gil, Anna; Śliwa, Kazimierz R. (2006)
  Artykuł prezentuje metodę KCE™ w kontekście wyceny wartości przedsiębiorstwa. Wzrastająca dysproporcja między księgową i rynkową wartością dużej liczby przedsiębiorstw wymusza bardziej precyzyjne wytłumaczenie tego zjawiska, ...
 • Ujwary-Gil, Anna (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 2008)
  The primary purpose of this article is to evaluate the operational effectiveness of the company from the angle of the generated value added in relation to its tangible and intangible resources (human capital and structural ...
 • Ujwary-Gil, Anna (2012)
  Celem artykułu jest przedstawienie różnych ujęć klasyfikowania barier zarządzania wiedzą, ze szczególnym wskazaniem procesu identyfikowania barier z wykorzystaniem morfologii pola problemowego oraz metody delfickiej. Oba ...
 • Ujwary-Gil, Anna (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University in Nowy Sącz and Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science “Cognitione”, 2017)
  The article presents a selected organization from the perspective of its network of relations and ties. The main networks to be analyzed are the information network and the knowledge network, which constitute core elements ...
 • Ujwary-Gil, Anna (Academic Publishing International Ltd, 2012)
  The article describes empirical verification of an interesting model – IC Statement (ICS). ICS is an example of a method which emphasizes the European contribution into the developing trend of intellectual capital (IC) ...
 • Ujwary-Gil, Anna; Ross, Łukasz; Kubiś, Agata (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2012)
  This article is a case study of a company operating in the MTM (Made to Measure) industry. The main issue of this manuscript is the evaluation and analysis of a company's intellectual capital in three main areas: ...
 • Ujwary-Gil, Anna (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2004)
  Książka składa się z dwóch części. W pierwszej mieszczą się rozważania teoretyczne z obszaru edukacji menedżerskiej i próby odpowiedzi na pytanie, jak kształcić studentów - przyszłych menedżerów, przywódców, pracowników ...
 • Ujwary-Gil, Anna (2010)
  W artykule przedstawiono pojęcia kapitału intelektualnego oraz problem jego definicji w ujęciu różnych autorów. Kapitał intelektualny przedstawiono również w kontekście jego składników, oraz ich klasyfikacji. Wiele definicji ...
 • Ujwary-Gil, Anna (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University in Nowy Sącz, 2013)
  The object of this paper is to present the latest findings relating to the Knowledge Assessment Methodology (KAM), with particular regard to Poland, which the author has compared to other countries in Europe and Central ...
 • Ujwary-Gil, Anna (Academic Conferences and Publishing International Ltd, 2014)
  The article makes an attempt at empirical verification of the Knowledge Capital Earnings (KCETM) method. KCETM is one of calculating methods, whose main purpose is to value intellectual capital of a company listed on a ...
 • Ujwary-Gil, Anna (2009)
  Artykułu przedstawia koncepcję zasobowej teorii przedsiębiorstwa, w której nawiązano do poglądów reprezentantów tej teorii, którzy wnieśli największy wkład w jej rozwój oraz charakterystykę. Zwrócenie uwagi na efektywność ...
 • Ujwary-Gil, Anna; Śliwa, Kazimierz R. (2006)
  Celem niniejszego artykułu jest ocena operacyjnej efektywności w gospodarowaniu zasobami przedsiębiorstwa. Z wykorzystaniem metody VAIC™ analizie poddano kapitał fizyczny i strukturalny dwóch polskich spółek telekomunikacyjnych: ...
 • Ujwary-Gil, Anna (2014)
  Rozwój koncepcji modelu biznesowego oraz kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa datuje się na lata 90, ubiegłego stulecia. Zaskakujący pozostaje fakt, że w ostatnich dwóch dekadach pojawiło się niewiele publikacji ...
 • Ujwary-Gil, Anna (2008)
  W artykule zaprezentowano głównie ocenę metody KCETM oraz wnioski z przeprowadzonych badań, wynikających z wcześniejszej empirycznej weryfikacji tej metody na próbie ośmiu przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie. W ...

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Info