Reforma systemu emerytalnego w kontekscie wyliczenia indywidualnej wysokości świadczenia

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nowina Konopka, Maria
dc.contributor.author Pietrzak, Elżbieta
dc.date.accessioned 2013-11-18T12:07:34Z
dc.date.available 2013-11-18T12:07:34Z
dc.date.issued 2011-10-13 21:50:03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/1573
dc.description.abstract Celem pracy jest udowodnienie hipotezy, iż reforma emerytalna jest korzystna dla przyszłych emerytów pod względem wyliczenia wysokości świadczenia. Pytanie badawcze stawiane w niniejszej pracy odnosi się więc do zagadnienia, czy rząd wprowadzając zmiany w systemie emerytalnym nie powinien również dokonać zmiany wieku przejścia na emerytury i czy dla naszego systemu nie jest to konieczne? Problem systemu emerytalnego jest zagadnieniem dotyczącym polityki społecznej i gospodarczej. Zagadnienie polityczne wypływa z samej koncepcji, legislacji. Wdrażanie zmian w systemie emerytalnym realizowane było przez kolejne rządy, w związku z tym wokół samej reformy urasta tak wiele problemów ideologicznych, że nieraz trudno zrozumieć jej istotę. W pracy starano się więc uciec od kontekstu politycznego związanego z wdrażaniem nowego systemu. Praca skupia się głównie na analizie reformy systemu emerytalnego i jej wpływie na indywidualne świadczenia przyszłych emerytów. Prezentuje zmiany jakie nastąpiły w systemie emerytalnym, przedstawia zasady jego funkcjonowania. Szczególną uwagę zwrócono na badanie struktury wieku emerytalnego jako głównego czynnika determinującego uprawnienia emerytalne w nowym systemie. Praca opiera się głównie na ustawie emerytalnej, szczegółowo przedstawiono kolejne artykuły ustawy dotyczące warunków przejścia na emeryturę oraz sposoby jej wyliczenia. Dokonano analiz statystycznych na podstawie danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject system emerytalny pl
dc.subject fundusze emerytalne pl
dc.subject wiek emerytalny pl
dc.subject ubezpieczenia emerytalne pl
dc.title Reforma systemu emerytalnego w kontekscie wyliczenia indywidualnej wysokości świadczenia pl
dc.title.alternative The reform of the pension system in the context of calculating individual provisions pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-11-18T09:43:45Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info