Ownership Structure, Earnings Management and Investment Opportunity Set: Evidence from Mexican Firms

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author San Martin-Reyna, Juan M.
dc.contributor.author Durán-Encalada, Jorge A.
dc.date.accessioned 2013-06-14T10:36:16Z
dc.date.available 2013-06-14T10:36:16Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation San Martin-Reyna, J.M., Durán-Encalada, J.A., Ownership Structure, Earnings Management and Investment Opportunity Set: Evidence from Mexican Firms. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2012, vol. 8, nr 3 : Managerial and Financial Issues of Mexican Entrepreneurship. Ed. by K. Śliwa, P. Staliński, s. 35-57 en_US
dc.identifier.issn 2299-7326
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/159
dc.description.abstract This paper analyses the influence of ownership, board of directors, and financial leverage on companies’ performance when these either face, or do not face, profitable growth opportunities. Towards that end we examined a sample of 83 listed Mexican firms during the period 2005-2011. The results confirm the relevance of debt and board of directors in terms of firm market value by showing a negative relationship between performance and both, board of directors and leverage, in the presence of growth opportunities. In contrast, the relationship between debt and performance becomes positive when firms have no profitable investment projects. The results also demonstrate that the relevance of controlling shareholders on firm value is different when firms have or not growth opportunities. Therefore, our results show that ownership structure, composition and size of board and the level of leverage play a dual role on performance (increase or decrease the firm value) and determinewhether the firms have profitable investment projects. en_US
dc.description.abstract Praca analizuje wpływ struktury własności, rady nadzorczej i dźwigni finansowej na zarządzanie zyskiem w sytuacjach, gdy przedsiębiorstwo staje wobec możliwości rentownego rozwoju i gdy taka możliwość nie istnieje. Badanie jest oparte o próbę 83 meksykańskich firm i dotyczy okresu 2005-2011. Rezultaty wskazują na pozytywny związek zachodzący pomiędzy zarządzaniem zyskiem i radą nadzorczą oraz dźwignią finansową w sytuacji możliwości rozwoju firmy. Związek ten ma charakter ujemny, gdy firma nie ma możliwości podjęcia rentownych projektów inwestycyjnych. Rezultaty wskazują także na znaczenie kontroli udziałowców firmy na zarządzanie zyskiem w sytuacji potencjalnego wzrostu. W podsumowaniu, struktura własności, skład i wielkość rady oraz dźwignia finansowa redukują zarządzanie zyskiem w sytuacji braku możliwości podjęcia projektów inwestycyjnych i mają dodatni wpływ, gdy takie możliwości pojawiają się. pl
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Nowy Sacz School of Business – National-Louis University en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject debt en_US
dc.subject investment opportunities en_US
dc.subject performance en_US
dc.subject family business en_US
dc.subject dźwignia finansowa en_US
dc.subject możliwości inwestycyjne en_US
dc.subject biznes rodzinny en_US
dc.title Ownership Structure, Earnings Management and Investment Opportunity Set: Evidence from Mexican Firms en_US
dc.type article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info