Restrukturyzacja przedsiębiorstw na przykładzie górnictwa węgla kamiennego w Polsce

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gancarczyk, Marta
dc.contributor.author Bobrowska, Mariola
dc.date.accessioned 2013-11-21T10:59:50Z
dc.date.available 2013-11-21T10:59:50Z
dc.date.issued 2010-06-29 11:53:46
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/1662
dc.description.abstract Restrukturyzacja jest to zmiana radykalna, w co najmniej jednym spośród trzech wymiarów organizacji. Celem pracy jest analiza przesłanek i metod restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz charakterystyka restrukturyzacji branży węgla kamiennego w Polsce i określenie jej efektów, ze szczególną uwagą na lata 2003-2006.Realizacji celu głównego będą służyły następujące cele szczegółowe:1. przedstawienie teoretycznych podstaw restrukturyzacji przedsiębiorstw, 2. charakterystyka najważniejszych metod restrukturyzacji, 3. analiza programów restrukturyzacji sektora węgla kamiennego w Polsce, 4. określenie efektów restrukturyzacji sektora węgla kamiennego w Polsce, ze szczególną uwagą na lata 2003-2006. Realizacja celów pracy umożliwi odpowiedź na następujące pytania badawcze: 1. Jakie były przesłanki restrukturyzacji branży węgla kamiennego w Polsce? 2. Jakie rodzaje restrukturyzacji wykorzystywano w branży węgla kamiennego? 3. Jakie były efekty restrukturyzacji w poszczególnych jej rodzajach, ze szczególną uwagą na lata 2003-2006? W restrukturyzacji finansowej nie osiągnięto trwałej rentowności, ponieważ po odjęciu kwot wsparcia od państwa wyniki przyjmują wartości ujemne. Ciągły problem z narastaniem zadłużenia oraz brak płynności finansowej wciąż nie został rozwiązany. W restrukturyzacji organizacyjnej zamknięto około 39 kopalń które nie przynosiły zysków. W restrukturyzacji zatrudnienia nastąpiła redukcja zatrudnienia o ok. 260 tys. Osób. Liczba zatrudnionych zmniejszała się przede wszystkim poprzez świadczenia emerytalne lub przemieszczanie się pracowników wewnątrz sektora. W latach 2007-2008 zanotowano wzrost zatrudnienia w tej branży, szczególnie w zakładach przeróbki mechanicznej węgla. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject restrukturyzacja przedsiębiorstw pl
dc.subject reengineering pl
dc.subject lean management pl
dc.subject outsourcing pl
dc.subject restrukturyzacja górnictwa pl
dc.subject górnictwo węgla kamiennego pl
dc.title Restrukturyzacja przedsiębiorstw na przykładzie górnictwa węgla kamiennego w Polsce pl
dc.title.alternative Enterprise restructuring on the example of coal mining industry in Poland pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-11-21T08:20:21Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info