Finansowanie zadań samorządu gminnego na przykładzie gminy Wierzchosławice

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jaki, Andrzej
dc.contributor.author Górska, Iwona
dc.date.accessioned 2013-11-27T10:40:59Z
dc.date.available 2013-11-27T10:40:59Z
dc.date.issued 2009-03-19 20:07:34
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/1789
dc.description.abstract Gmina jest odpowiedzialna za realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym. Praca ma na celu ukazanie problematyki finansowania zadań samorządu gminnego zarówno przez pryzmat kierunków wydatkowania środków finansowych, jak i z punktu widzenia sposobów pozyskiwania funduszy na ten cel. Każda gmina jest bowiem zobligowana do wykonywania zadań, które służą dobru społeczności lokalnych oraz mają na celu podniesienie ich standardu życia. Warstwa teoretyczna pracy powstała w oparciu o studia literatury z zakresu finansów publicznych – w tym w szczególności finansów samorządowych, a także pozycji z zakresu problematyki administracyjno-prawnej. Natomiast warstwa empiryczna została przygotowana na przykładzie danych zebranych w gminie Wierzchosławice. Gmina Wierzchosławice to bowiem samorząd, który wciąż podejmuje nowe zadania bieżące oraz inwestycje. Realizuje je nie tylko ze środków własnych, ale też korzysta z pomocy państwa oraz Unii Europejskiej. W pracy starano się poszukiwać odpowiedzi na pytanie: z jakich źródeł finansowania gmina Wierzchosławice pokrywa wydatki związane z realizowanymi przedsięwzięciami. Jednym z kluczowych wątków pracy jest zbadanie stanu finansowego gminy Wierzchosławice w latach 2004-2007, dochodów, dzięki którym możliwe jest finansowanie zadań, a także analiza zakresu i źródeł finansowania zadań wykonywanych przez samorząd gminny. Analiza tych zagadnień możliwa była dzięki informacjom uzyskanym z Urzędu Gminy Wierzchosławice, głównie dzięki sprawozdaniom z wykonania budżetu z lat 2004-2007. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject finanse publiczne pl
dc.subject finanse samorządu terytorialnego pl
dc.subject gmina pl
dc.subject budżet gminy pl
dc.subject źródła finansowania pl
dc.title Finansowanie zadań samorządu gminnego na przykładzie gminy Wierzchosławice pl
dc.title.alternative Finance of communal self - government tasks in example of Wierzchosławice pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-11-27T08:46:43Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info