Kształtowanie się kultury organizacyjnej w procesie zmian systemowych na przykładzie gimnazjum

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Potoczek, Natalia
dc.contributor.author Kulig, Agnieszka
dc.date.accessioned 2013-11-29T12:11:48Z
dc.date.available 2013-11-29T12:11:48Z
dc.date.issued 2007-10-20 20:01:30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/1848
dc.description.abstract Polskie szkolnictwo posiada bardzo długą i bogatą historię, w czasie której miało miejsce wiele zmian, przeobrażeń i reform. Głównym celem tego opracowania była identyfikacja elementów reformy szkolnictwa, które w największym stopniu wpływają na zmiany w kulturze organizacyjnej. Natomiast istotny problem badawczy pracy, polegał na określeniu charakterystyki obecnie panującej w Gimnazjum nr 2 kultury organizacyjnej, która to została ukształtowana dzięki szerokim zmianom systemowym, takim jak: zmiany kadrowe, programowe, strukturalne, czy fizyczne, a także nowo ukształtowanym postawom nauczycieli z tej placówki, jak również poprzez odniesione przez nich korzyści. Owej analizy dokonano na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych na grupie 35 nauczycieli ze wspomnianej już szkoły. Podstawową metodą badawczą był wywiad. Przeprowadzony został wywiad bezpośredni z sekretarzem Gimnazjum nr 2 im. Urszuli Kochanowskiej w Nowym Sączu oraz wywiad pośredni w formie ankiety. Dzięki przeprowadzonym wywiadom, udało mi się zrealizować w sposób pozytywny postawiony dla tego opracowania cel. Do najważniejszych elementów ustawy o szkolnictwie gimnazjalnym, które bezpośrednio wpłynęły na ukształtowanie się nowej kultury innowacyjnej w wspomnianej już placówce oświatowej zaliczono przemiany o charakterze: kadrowym, programowym, strukturalnym i fizycznym. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie zmianami pl
dc.subject kultura organizacyjna pl
dc.subject szkolnictwo ponadpodstawowe pl
dc.subject badanie kultury organizacyjnej pl
dc.title Kształtowanie się kultury organizacyjnej w procesie zmian systemowych na przykładzie gimnazjum pl
dc.title.alternative Forming an organizational culture in process of system changes on example of grammar-school pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-11-29T08:17:45Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info