From Problem Conceptualization to Simulation. The Application of the Systems Dynamics to Water Management Problem

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Śliwa, Kazimierz
dc.date.accessioned 2013-06-20T11:41:35Z
dc.date.available 2013-06-20T11:41:35Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Śliwa, K., From Problem Conceptualization to Simulation. The Application of the Systems Dynamics to Water Management Problem. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 2011, no. 7, s. 51-61 pl
dc.identifier.issn 1734-283X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/209
dc.description.abstract The article continues previous text published in "Management Business Innovation" (no. 6, 2010) under the title Stock-And-Flow Thinking In Decision Making. Towards Systemic Procedure of Problem Solving. The methodology presented there is shown in the practical context of water supply management problem in one of the largest cities in Mexico. Basic methodological implications for computer supported problem modeling and simulation are shown, beginning with the Partitioning&Tearing Method, causal diagram of the problem as well as the computer simulation model structure drawn with the VensimTMsoftware. en
dc.description.abstract Artykuł przedstawia systemową metodologię rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji rozwinietą w poprzednim tekście (Stock-And-Flow Thinking In Decision Making. Towards Systemic Procedure Of Problem Solving) zamieszczonym w poprzednim numerze "Management Business Innovation" (no. 6, 2010). Metodologia ta, przedstawiona w zarysie w cytowanym artykule, jest tu uzupełniona przez praktyczne przedstawienie jej zastosowania w rozwiązaniu bardzo złożonego problemu zarządzania systemem zaopatrzenia w wodę w jednym z 5 głównych miast w Meksyku. Artykuł dyskutuje podstawowe zasady systemowego rozwiązywania problemów i przedstawia ich praktyczne implikacje. pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Nowy Sacz School of Business – National-Louis University pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject problem simulation en
dc.subject system dynamics en
dc.subject water management problem en
dc.title From Problem Conceptualization to Simulation. The Application of the Systems Dynamics to Water Management Problem en
dc.type article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info