Trust Towards Managers, Perceived Managerial Responsibility and Individual Effectiveness: Exploring Organizational Outcomes of Trust Beliefs

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Prokopowicz, Piotr
dc.date.accessioned 2013-06-25T08:41:55Z
dc.date.available 2013-06-25T08:41:55Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Nowy Sącz Academic Review, 2009, no. 5, s. 84 - 101 pl
dc.identifier.issn 1734-1590
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/232
dc.description.abstract Trust has become a very useful explanatory device in organizational science. This paper presents and clarifies the current psychological debate on trust, verifies the Integrative Model of Organizational Trust in the natural organizational setting, suggests perceived responsibility as additional trust antecedent and analyzes the possible influence that trust towards managers has on employee engagement and performance. The results imply that among trust antecedents, perceived managerial benevolence and integrity influence trust towards managers heavily, while perceived ability of managers has substantial impact on employee work engagement. The possibility of distinguishing domain-general trust and domain-specific confidence as separate aspects of trust is discussed. pl
dc.description.abstract Zaufanie to jedno z najbardziej użytecznych pojęć eksplanacyjnych w naukach o organizacji. Artykuł prezentuje i wyjaśnia stan współczesnej debaty psychologicznej na temat zaufania, poddaje weryfikacji Integracyjny Model Zaufania Organizacyjnego w naturalnym kontekście organizacyjnym, sugeruje postrzeganą odpowiedzialność jako dodatkowy warunek zaufania oraz analizuje możliwy wpływ, jaki zaufanie do menedżerów ma na zaangażowanie i poziom wykonania pracowników. Wyniki przedstawione w artykule sugerują, że pośród wszystkich antecedensów zaufania, postrzegana życzliwość i integralność moralna menedżerów wpływa najmocniej na zaufanie do nich, podczas gdy ich postrzegany poziom umiejętności wpływa najbardziej na zaangażowanie pracowników. W artykule zaproponowane zostaje wprowadzenie rozróżnienia między dwoma aspektami zaufania do menedżerów: ogólnodomenowym oraz domenospecyficznym. pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject trust pl
dc.subject responsibility pl
dc.subject individual effectiveness pl
dc.subject industrial and organizational psychology pl
dc.title Trust Towards Managers, Perceived Managerial Responsibility and Individual Effectiveness: Exploring Organizational Outcomes of Trust Beliefs pl
dc.type article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info