Koncepcja zasobowej teorii przedsiębiorstwa - całościowe ujęcie i kierunek dalszych badań

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ujwary-Gil, Anna
dc.date.accessioned 2013-06-26T09:47:35Z
dc.date.available 2013-06-26T09:47:35Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Przegląd Organizacji, 2009, nr 6, s. 24-27 pl
dc.identifier.issn 0137-7221
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/259
dc.description Artykuł dostępny również na stronie : http://works.bepress.com/anna_ujwary-gil/doctype.html
dc.description.abstract Artykułu przedstawia koncepcję zasobowej teorii przedsiębiorstwa, w której nawiązano do poglądów reprezentantów tej teorii, którzy wnieśli największy wkład w jej rozwój oraz charakterystykę. Zwrócenie uwagi na efektywność przedsiębiorstwa z perspektywy podejścia zasobowego. Ponadto autorka zawarła rozważania na temat rozumienia wartości i przewagi konkurencyjnej w tym właśnie ujęciu. Artykuł kończy refleksja nad koniecznością rozwinięcia tego podejścia w kierunku zbadania wpływu wykorzystania zasobów niematerialnych na wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstw oraz kierunki rozwinięcia tej teorii. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject teoria przedsiębiorstwa pl
dc.subject zasoby przedsiębiorstwa pl
dc.subject podejście zasobowe w zarządzaniu pl
dc.title Koncepcja zasobowej teorii przedsiębiorstwa - całościowe ujęcie i kierunek dalszych badań pl
dc.type article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info