Wybrane aspekty stosowania metod porównawczych w wycenie przedsiębiorstw

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Patena, Wiktor
dc.date.accessioned 2013-07-10T10:55:08Z
dc.date.available 2013-07-10T10:55:08Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw. Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2010. - S. 363-377 - (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 586) (Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, ISSN 1733-2842 ; nr 25) pl
dc.identifier.issn 1640-6818
dc.identifier.issn 1733-2842
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/329
dc.description.abstract Metody porównawcze (zwane też rynkowymi, lub mnożnikowymi) to osobna grupa metod wyceny przedsiębiorstwa. Metody ta budzą kontrowersje: nie mają wsparcia w postaci zbyt wielu publikacji naukowych, brakuje im mocnych podstaw teoretycznych. Z drugiej strony, ogromna część wycen, szczególnie tych dokonywanych w krajach z rozwiniętymi rynkami kapitałowymi, realizowana jest właśnie z użyciem metod porównawczych. Warunkiem rozwoju metodologii wycen opartych o założeniu o istnieniu bliźniaczego w odniesieniu do wycenianej spółki przedsiębiorstwa jest budowanie standardów wyceny. Inaczej metoda może zostać łatwo zmanipulowana. W szczególności standardy powinny dotyczyć metod doboru mnożników, doboru spółek do porównania, doboru wag stosowanych w modelach wieloczynnikowych, spójności cech statystycznych mnożników. W niniejszej pracy wskazano na aspekty i elementy metodologii wymagające standaryzacji. Bez standardów zła sława porównawczych metod wyceny wynikająca z faktu, że używane są głównie modele jednoczynnikowe, a wybór mnożnika jest bardzo subiektywny i oparty niemal wyłącznie na doświadczeniach danego wykonawcy będzie się utrwalała. pl
dc.description.abstract The comparable company valuation is one of the most controversial valuation approaches. It gained popularity because of a simplified valuation procedure and immediate results it may generate. However, it lacks theoretical foundation and standards dealing with valuation procedures. We point out to certain issues that need to be analyzed so that comparable company valuation method can be used without raising so much controversy. The issues include: comparable company selection, peer group selection, criteria used for multiples selection, relevance of various multiples, the choice of valuation methods, analysis of capital market efficiency, capital structure, interaction between single- and multi-factor models. To conclude, the comparable company valuation method may work well provided one adheres to standards with regard to peer group selection, multiples selection, and relies on high quality data. Otherwise, the market approach to valuation will still be considered controversial and inferior to asset or income base valuation methods. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights open access
dc.subject wycena przedsiębiorstwa pl
dc.title Wybrane aspekty stosowania metod porównawczych w wycenie przedsiębiorstw pl
dc.type article pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info