Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Nowym Sączu

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Woźniak, Dariusz
dc.contributor.author Głąb, Marek
dc.date.accessioned 2014-01-08T10:57:33Z
dc.date.available 2014-01-08T10:57:33Z
dc.date.issued 2012-10-12 10:37:49
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3536
dc.description.abstract Tematem mojej pracy licencjackiej są „Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Nowym Sączu”. W oparciu o wybraną przeze mnie literaturę w pierwszym rozdziale dokładnie zostało wyjaśnione pojęcie rynku pracy, natomiast drugi rozdział wyjaśnia społeczno ekonomiczne aspekty bezrobocia. Trzeci rozdział pozwala zapoznać się szczegółowo z obecną sytuacją społeczno-gospodarczą w Nowym Sączu co w dalszej części pracy pozwoliło ocenić skuteczność Sądeckiego Urzędu Pracy w walce z bezrobociem. Do dokładnej oceny efektywności w ramach projektu „Samozatrudnienie Umiejętności Praca” w Sądeckim Urzędzie Pracy posłużyły: „Analiza Statystyczna Nowy Sącz 2011” oraz wyniki badań przeprowadzone przez firmę InfoAudit Sp. z o.o. Szczegółowe zapoznanie się z tematem pozwoliło wyciągnąć wnioski, w których Sądecki Urząd Pracy realizując projekty przynosi zamierzone efekty, aczkolwiek nie wykorzystuje w pełni ich możliwości. pl
dc.description.abstract The subject of my thesis is "Active forms of counteracting unemployment in Nowy Sącz". In the first chapter I thoroughly explained the concept of the labour market, while the second chapter explains the socio economic aspects of unemployment. To assess the effectiveness of the Office's Work in the fight against unemployment in the region I familiarize in detail with the current socio-economic situation in Nowy Sącz. In chapter four I used the results of research carried out by the company InfoAudit SP. and Polish Employment Office "Statistical Analysis of Nowy Sącz 2011" to evaluate efficiency of the project "Self employment Skills Work" (Labour Office in Nowy Sacz), with conclusion that project brings the intended effects but does not use fully of their capabilities. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject rynek pracy pl
dc.subject bezrobocie pl
dc.subject przeciwdziałanie bezrobociu w Nowym Sączu pl
dc.subject joblessness pl
dc.subject counteraction joblessness in Nowy Sącz pl
dc.subject project „Samozatrudnienie Umiejętności Praca” pl
dc.subject projekt „Samozatrudnienie Umiejętności Praca” pl
dc.subject labor market pl
dc.title Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Nowym Sączu pl
dc.title.alternative Active forms of counteracting unemployment in Nowy Sącz pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-08T10:01:25Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info