Jakość usług turystycznych na przykładzie hotelu Wersal w Zakopanem

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chlipała, Paweł
dc.contributor.author Wysocka, Magdalena
dc.date.accessioned 2014-01-10T14:03:03Z
dc.date.available 2014-01-10T14:03:03Z
dc.date.issued 2012-09-25 19:56:43
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3735
dc.description.abstract Celem pracy było podjęcie próby określenia jakości usług turystycznych na przykładzie hotelu Wersal w Zakopanem. Zajęłam się badaniem bezpośrednim na grupie 52 osób. Badanie to dotyczyło oceny hotelu i miało pokazać, że usługi oferowane przez hotel są oceniane jako usługi na wysokim poziomie oraz niezależnie od płci i wieku goście zadowoleni są z oferty hotelu. Grupę respondentów tworzyli goście hotelowi, przebywający w okresie wakacji w Zakopanem. Docelowo spośród 70 kwestionariuszy ankietowych wybrałam 52, pozostałe zostały odrzucone z powodu nieudzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania. pl
dc.description.abstract The objective of the thesis was to attempt to assess the quality of tourism services based on the example of the Warsal Hotel in Zakopane, Poland. The research was carried out directly on a group of 52 people. It concerned the assessment of the hotel and was supposed to demonstrate that the services offered by the hotel are assessed as high quality and that, regardless of sex or age, the guests were satisfied with the hotel services. The respondents comprised the hotel guests staying in Zakopane during the summer holiday. Out of 70 questionnaires 52 were selected with several being rejected due to the lack of answers to all the questions. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject jakość pl
dc.subject jakość usług pl
dc.subject usługi turystyczne pl
dc.subject hotelarstwo pl
dc.subject usługi hotelowe pl
dc.title Jakość usług turystycznych na przykładzie hotelu Wersal w Zakopanem pl
dc.title.alternative The quality of tourism services based on the example of the Wersal Hotel in Zakopane, Poland pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-10T12:01:35Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info