Kariera zawodowa - proces przebiegu ścieżki zawodowej na przykładzie ING Banku Śląskiego

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rogozińska - Mitrut, Joanna
dc.contributor.author Olszak-Piętka, Anna
dc.date.accessioned 2014-01-10T14:22:08Z
dc.date.available 2014-01-10T14:22:08Z
dc.date.issued 2012-10-15 10:51:11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3740
dc.description.abstract Celem pracy jest analiza procesu przebiegu ścieżki awansu zawodowego i programów rozwojowych na przykładzie ING Bank Śląski, pod kątem ich atrakcyjności dla pracowników i korzyści jakie przynoszą one samej organizacji. Przeprowadzone badania służą weryfikacji przyjętej hipotezy, że wdrożony przez ING Bank Śląski system zarządzania karierami pracowników jest źródłem obopólnych korzyści dla organizacji i pracownika. Część pierwsza pracy, w skład której wchodzą rozdziały pierwszy i drugi, jest teoretycznym wprowadzeniem do tematu. Omówione w nim zostały takie pojęcia jak zasoby ludzkie i zarządzanie nimi, kompetencje i kapitał intelektualny, zarządzanie talentami. Szczególną uwagę poświęcono karierze zawodowej. Omówiono tematykę szkoleń, systemów motywacji i ocen pracowniczych. Część druga pracy, w skład której wchodzą rozdziały trzeci i czwarty, dotyczy bezpośrednio ING Banku Śląskiego. Poddano analizie model polityki personalnej banku oraz sposób zarządzania karierą jego pracowników, w tym również oferowane przez organizację narzędzia rozwojowe. Omówiono najważniejsze programy realizacji ścieżki kariery zawodowej w tej instytucji. W pracy posłużono się aktualną literaturą tematu oraz udostępnionymi przez ING Bank Śląski materiałami promocyjnymi, informacyjnymi i szkoleniowymi. Analiza tych dokumentów pozwoliła pozytywnie zweryfikować postawioną hipotezę. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject kapitał ludzki pl
dc.subject kariera zawodowa pl
dc.subject zarządzanie talentami pl
dc.subject szkolenia pl
dc.subject polityka personalna pl
dc.subject zarządzanie karierą pl
dc.title Kariera zawodowa - proces przebiegu ścieżki zawodowej na przykładzie ING Banku Śląskiego pl
dc.title.alternative Professional career - the course of a professional career development in an example of the ING Bank Slaski pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-10T12:01:43Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info