Faktoring i kredyt obrotowy jako alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstwa analiza porównawcza na przykładzie Spółki "Sądeckie Wodociągi" Sp. z o.o. w Nowym Sączu

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cwynar, Wiktor
dc.contributor.author Adamek Małgorzata
dc.date.accessioned 2014-01-11T12:49:04Z
dc.date.available 2014-01-11T12:49:04Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3798
dc.description.abstract Faktoring polega na zupełnie innych zasadach niż kredyt. Zamiast zaciągać zobowiązanie spłaty rat kredytowych, przedsiębiorca ceduje na faktora własne prawa do otrzymania zapłaty za dostarczone przez siebie towary czy usługi. Wtedy otrzymuje (po potraceniu dyskonta) należność za wystawione przez siebie faktury. Zamiast się zadłużać otrzymuje zapłatę swoich należności wynikających z faktur. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie sytuacji przedsiębiorstwa rozpatrującego możliwość finansowania kredytem lub faktoringiem. Wybór atrakcyjniejszej formy finansowania, i związanych z tym mniejszych kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo to główne zagadnienia przedstawione w pracy. Hipotezą badawczą rozpatrywaną w pracy jest stwierdzenie czy dla przedstawionego przedsiębiorstwa bardziej opłacalny jest kredyt obrotowy czy też usługa faktoringu. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject faktoring pl
dc.subject kredyt obrotowy pl
dc.subject finansowanie przedsiębiorstwa pl
dc.subject finansowanie działalności gospodarczej pl
dc.subject podstawy prawne faktoringu pl
dc.subject kredyt inwestycyjny pl
dc.subject Spółka "Sądeckie Wodociągi" Sp. z o.o. pl
dc.title Faktoring i kredyt obrotowy jako alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstwa analiza porównawcza na przykładzie Spółki "Sądeckie Wodociągi" Sp. z o.o. w Nowym Sączu pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info