Amortyzacja w prawie podatkowym i bilansowym

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mikulec, Marek
dc.contributor.author Maśko, Michał
dc.date.accessioned 2014-01-12T10:19:39Z
dc.date.available 2014-01-12T10:19:39Z
dc.date.issued 2012-09-30 13:32:04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3848
dc.description.abstract Praca przedstawia amortyzację środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych w prawie podatkowym i bilansowym. Omówiono pojęcie amortyzacji, metody i stawki amortyzacyjne występujące w prawie podatkowym i bilansowym, a także zasady ustalania odpisów amortyzacyjnych, m. in. technikę i terminy obliczania odpisów, korektę odpisów. Porównano amortyzację regulowaną przez prawo podatkowe i prawo bilansowe. Dane teoretyczne podparte są przykładem praktycznym zamieszczonym w rozdziale 4. Celem pracy jest przedstawienie problemu amortyzacji podatkowej i bilansowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. pl
dc.description.abstract The thesis presents the depreciation of fixed assets and intangible assets in the tax law and the balance sheet. There also been discussed the idea of depreciation, methods and depreciation rates that occur in the tax law and the balance sheet, and also rules of determining depreciation, like technique and timing of calculating depreciation and depreciation adjustment. Regulated depreciation has been compared by the tax law and the balance sheet. Theoretical details are supported by practical examples given in Chapter 4. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject amortyzacja pl
dc.subject prawo podatkowe pl
dc.subject prawo bilansowe pl
dc.subject środki trwałe pl
dc.subject wartości niematerialne i prawne pl
dc.subject depreciation pl
dc.subject tax law pl
dc.subject balance sheet pl
dc.subject fixed assets pl
dc.subject intangible assets pl
dc.title Amortyzacja w prawie podatkowym i bilansowym pl
dc.title.alternative Depreciation in the tax law and the balance sheet pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-09T11:50:15Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info