Repozytorium instytucjonalne – jego funkcje i narzędzia w komunikacji naukowej w oparciu o doświadczenia WSB-NLU [Preprint]

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Sidor, Maria Wanda
dc.date.accessioned 2014-01-20T12:52:54Z
dc.date.available 2014-01-20T12:52:54Z
dc.date.issued 2014-01-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4384
dc.description Sidor Maria Wanda, Repozytorium instytucjonalne – jego funkcje i narzędzia w komunikacji naukowej w oparciu o doświadczenia WSB-NLU /Institutional repository - its functions and tools in scholarly communication based on WSB-NLU experiences [Preprint] pl
dc.description.abstract Repozytoria instytucjonalne stają się coraz bardziej popularne jako źródło informacji oraz nowa forma komunikacji naukowej i wpisują się też w politykę wielu państw dotyczącą zasad otwartego dostępu do treści publikacji naukowych i edukacyjnych. Na świecie od kilku lat repozytoria wpisane są w strategie rozwoju uczelni na poziomie zarówno lokalnym, regionalnym, jak i krajowym. Powstało też sporo publikacji analizujących modele biznesowe i przyjęte strategie rozwoju tychże repozytoriów, czy opisujących doświadczenia związane z wdrożeniami różnych systemów, kosztów tworzenia i funkcjonowania. Tematem niniejszego artykułu jest rola repozytorium w środowisku uczelni. Na podstawie literatury przedmiotu i własnych doświadczeń zostaną zaprezentowane funkcje jakie pełni repozytorium oraz narzędzia wspomagające komunikację naukową. pl
dc.description.abstract Institutional repositories are gaining popularity as a source of information and a new form of scholarly communication. They are part of a widely -spread policy of open access to scientific and educational publications. Repositories are increasingly recognized as part of universities’ local and regional strategies of development. There have been numerous publications analyzing business models and development strategies of the repositories, including the description of the implementation of various systems, their cost and function. The core theme of the article is the description of a role of a repository in a small university. – its functions and tools supporting scholarly communication. pl
dc.description.sponsorship Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dc.language.iso pl pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ *
dc.subject repozytorium instytucjonalne pl
dc.subject komunikacja naukowa pl
dc.subject Open Access pl
dc.subject współpraca ze środowiskiem akademickim pl
dc.subject modele biznesowe repozytoriów pl
dc.subject polityka naukowa pl
dc.subject institutional repository pl
dc.subject scientific communication pl
dc.subject cooperation with academic community pl
dc.subject business models for repositories pl
dc.subject educational policy pl
dc.title Repozytorium instytucjonalne – jego funkcje i narzędzia w komunikacji naukowej w oparciu o doświadczenia WSB-NLU [Preprint] pl
dc.title.alternative Institutional repository - its functions and tools in scholarly communication based on WSB-NLU experiences [Preprint] pl
dc.type article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info