Analiza procesu motywacji pracowników niższego szczebla na przykładzie firmy PDF Slawex

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malczak, Jan
dc.contributor.author Abram, Arkadiusz
dc.date.accessioned 2014-01-22T12:08:38Z
dc.date.available 2014-01-22T12:08:38Z
dc.date.issued 2012-06-25 18:37:42
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4513
dc.description.abstract Niniejsza praca ma na celu analizę skuteczności procesu wpływania na motywacje i zaangażowanie pracowników niższego szczebla w firmie zajmującej się handlem hurtowym w branży farmaceutycznej. Postawiono następujące hipotezy badawcze: H1: Pracownicy badanej firmy nie są zaangażowani w wykonywaną pracę H2: Pracownicy nie są zadowoleni z pracy oraz z wynagrodzenia H3: Bodźce o charakterze materialnym mają większą siłę oddziaływania na motywację niż bodźce niematerialne. Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracowników dostarczyła cennych informacji na temat oczekiwań i potrzeb personelu. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział przedstawia najważniejsze pojęcia i procesy związane z motywowaniem pracowników. Rozdział drugi prezentuje techniki motywowania pracowników, w szczególności materialne i pozamaterialne narzędzia pobudzania motywacji. Rozdział trzeci jest charakterystyką firmy, w której dokonano analizy systemu motywowania pracowników. Rozdział czwarty zawiera analizę wyników przeprowadzonych badań ankietowych wśród pracowników działu magazynu. Przeprowadzone badanie potwierdziło pierwszą hipotezę badawczą, gdyż wykazało brak zaangażowania pracowników w pracę oraz w życie firmy. Pracownicy nie są zadowoleni z wynagrodzeń, które ich zdaniem, są zbyt niskie i niesprawiedliwe. Bardzo słabo w ocenie ankietowanych wyglądają możliwości rozwoju w firmie. Mimo wielu elementów spotykających się z dezaprobatą badanych, większość z nich jest zadowolona z pracy co zmusza do odrzucenia drugiej hipotezy. Prawdziwa okazała się trzecia hipoteza badawcza. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject motywacja pl
dc.subject motywowanie pracowników pl
dc.subject motywacje płacowe pl
dc.subject motywacje pozapłacowe pl
dc.title Analiza procesu motywacji pracowników niższego szczebla na przykładzie firmy PDF Slawex pl
dc.title.alternative Analysis of the motivation of junior staff on the example of a company PDF Slawex pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-22T10:58:46Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info