Projektowanie kampanii promocyjnych produktów dla dzieci w wieku poniżej 5 lat

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rutkowski, Marek
dc.contributor.author Yarotska, Lyudmyla
dc.date.accessioned 2014-01-25T08:34:54Z
dc.date.available 2014-01-25T08:34:54Z
dc.date.issued 2012-05-10 11:09:35
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4662
dc.description.abstract Projektowanie skutecznych kampanii promocyjnych jest jednym z kluczowych aspektów w promowaniu produktu firmy oraz pozyskaniu nowych klientów. W niniejszej pracy przedstawiono etapy i podstawowe zasady związane z projektowaniem kampanii promocyjnej oraz najważniejsze czynniki warunkujące jej efektywność. Ponadto scharakteryzowano instrumenty komunikacji marketingowej. Na potrzeby niniejszej pracy przeprowadzono badania pośrednie i bezpośrednie. Badania skupione były na rynku produktów dla dzieci w wieku przedszkolnym. W ramach badań bezpośrednich zrealizowano badania ilościowe, które obejmowały próbę 100 respondentek - młode matki zamieszkałe w Nowym Sączu oraz okolicach. Zebrane w badaniach informacje pozwoliły na wstępną diagnozę rynku wybranych produktów dla dzieci oraz analizę zachowań młodych matek na ww. rynku. Wnioski z badań wykorzystano przy projektowaniu przykładowej kampanii promocyjnej serii kosmetyków skierowanej do młodej matki. pl
dc.description.abstract Planning promotional campaigns is a key factor in promoting your product and obtaining new clients. In this work are presented the most important factors and stages of marketing communication and in particular, the design of promotional campaigns. Preliminary studies were focused on the market for children in preschool age and quantitative study included 100 respondents - young mothers inhabited city Nowy Sacz and vicinity. The collected data and information made it possible to look at the current market of products for children, and analyze the behavior of young mothers in the market, also to identify factors that influence the purchasing decisions of the respondents, knowledge of sources of information on products for children, and also attempt to identify purchasing behavior of respondents. The results of preliminary studies provided the necessary quantitative information for the design an example campaign of a series of cosmetics for the mother and her baby out in this work. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject kampania promocyjna pl
dc.subject produkty dla dzieci pl
dc.subject komunikacja marketingowa pl
dc.subject projektowanie kampanii promocyjnej pl
dc.subject advertising campaign pl
dc.subject children's products pl
dc.subject marketing communications pl
dc.subject planning advertising campaign pl
dc.title Projektowanie kampanii promocyjnych produktów dla dzieci w wieku poniżej 5 lat pl
dc.title.alternative Planning promotional campaigns of products for children in age till 5 years pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-24T13:41:18Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info