Koncepcje polityki europejskiej w myśli i działalności politycznej Prezydenta Francji Charles'a de Gaulle'a

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Szczerski, Krzysztof
dc.contributor.author Karkoszka Justyna
dc.date.accessioned 2014-01-25T13:52:36Z
dc.date.available 2014-01-25T13:52:36Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4691
dc.description.abstract Niniejsza praca opiera się na założeniu, że koncepcje europejskie pierwszego prezydenta V Republiki oraz ich realizacja, wywarły zasadniczy wpływ na francuską politykę zagraniczną oraz procesy związane z integracją europejską w latach 60. XX wieku. Warto odpowiedzieć na pytanie, jak poprzez realizację własnej wizji Europy, Prezydent de Gaulle realizował interesy narodowe Francji oraz jaki wpływ gaullistowska polityka zagraniczna wywierała na kształt europejskiej sceny politycznej. Przedstawiono podstawowe wartości i założenia gaullistowskiej polityki europejskiej oraz zdefiniowano podstawowe pojęcia, które wydają się niezbędne do przeprowadzenia dalszej analizy koncepcji europejskich Prezydenta de Gaulle’a. Opisano funkcjonowanie gaullistowskiej koncepcji polityki europejskiej w polityce zagranicznej Francji w latach 1958-1969. Dokonano analizy funkcjonowania koncepcji europejskich, których celem było stworzenie nowego ładu europejskiego oraz odbudowa mocarstwowej pozycji Francji na Starym Kontynencie. Dokonano oceny realizacji polityki europejskiej Prezydenta de Gaulle’a oraz ukazano wpływ założeń gaullistowskiej polityki zagranicznej na współczesną politykę Francji w Europie. Choć założenia polityczne twórcy V Republiki zostały sformułowane pół wieku temu, a sytuacja międzynarodowa uległa w tym czasie zmianie, to jednak założenia gaullistowskiej myśli politycznej, dotyczące celów polityki zagranicznej Francji, nie straciły na aktualności i choć w części zostały dostosowane do współczesnych realiów międzynarodowych, to są nadal realizowane przez polityków wywodzących się z nurtu neogaullistowskiej centroprawicy. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.rights open access
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject politologia pl
dc.subject gaullistowska polityka europejska pl
dc.subject polityka zagraniczna Francji 1958-1969 pl
dc.subject mocarstwowa pozycja Francji pl
dc.subject prezydent de Gaulle pl
dc.subject interesy narodowe Francji pl
dc.title Koncepcje polityki europejskiej w myśli i działalności politycznej Prezydenta Francji Charles'a de Gaulle'a pl
dc.title.alternative Conceptions of European politics in the thought and political activity of the President of the French Republic Charles de Gaulle en
dc.type bachelorThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info