Finansowa i ekonomiczna wartość dodana (FEVA) - weryfikacja praktycznej przydatności dla inwestorów i kadry zarządzającej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cwynar, Wiktor
dc.contributor.author Chachaj Michał
dc.date.accessioned 2014-01-26T11:28:46Z
dc.date.available 2014-01-26T11:28:46Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4769
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest analiza założeń modelu FEVA oraz analiza modelu pod kątem jego użyteczności w praktyce. Założono następujące hipotezy badawcze: 1. Założenia modelu FEVA są poprawne; 2. Wartości uzyskane poprzez wycenę modelem FEVA są porównywalne z notowaniami giełdowymi; 3. Model FEVA jest dobrym narzędziem, służącym analizie wartości firmy. Przedstawiono zagadnienie wartości oraz udzielono odpowiedzi na pytanie o cel wyceny. Zaprezentowano obecnie stosowane metody wyceny, celowo wybierając tylko te, na których bazuje FEVA. Skoncentrowano się na przedstawieniu modelu FEVA, jego założeń oraz genealogii. Omówiono każdy z czynników, na które składa się model ekonomicznej i finansowej wartości dodanej. Dodatkowo, opisano proces wyprowadzenia zawiłej formuły modelu. Przedstawiono analizę modelu w oparciu o dane rynkowe. Obliczono cenę jednej akcji przy użyciu FEVA a następnie porównano ją z wynikami rynkowymi spółki. Dodatkowo, przeanalizowano podstawowe założenie twórców modelu o ekwiwalencji wyników otrzymywanych w FEVA, z wynikami modeli, na których się opiera. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject finanse pl
dc.subject metody wyceny pl
dc.subject model FEVA pl
dc.subject metoda dyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) pl
dc.subject odmiany modelu DCF pl
dc.subject ekonomiczna wartość dodana EVA pl
dc.subject finansowa wartość dodana pl
dc.title Finansowa i ekonomiczna wartość dodana (FEVA) - weryfikacja praktycznej przydatności dla inwestorów i kadry zarządzającej pl
dc.title.alternative Financial and Economic Value Added (FEVA) – a verification of practical usefulness for investors and managers en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info