Logo jako element systemu identyfikacji wizualnej miasta. Analiza przypadku Nowego Sącza

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Woźniak, Dariusz
dc.contributor.author Bieryt, Aneta
dc.date.accessioned 2014-01-27T08:41:04Z
dc.date.available 2014-01-27T08:41:04Z
dc.date.issued 2012-04-15 20:13:06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4824
dc.description.abstract Przedmiotem niniejszej pracy są zagadnienia związane z marketingiem terytorialnym i identyfikacją wizualną miasta. Najważniejszą kwestią było zbadanie, jaki jest stosunek mieszkańców Nowego Sącza do wdrożonego w 2010 roku nowego znaku firmowego miasta. Takie badanie (w formie kwestionariusza) przeprowadzono na grupie 160 sądeczan – między innymi w szkołach, zakładach pracy czy na wykładzie w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wyniki ankiety częściowo potwierdziły stawiane hipotezy. Analiza pokazuje, że choć zdecydowana większość badanych zetknęła się z logo, ich wiedza na jego temat jest niewielka. Zostało ono przyjęte przez mieszkańców w umiarkowanym stopniu, ze sporą obojętnością. Mimo, że budzi pozytywne skojarzenia i generalnie podoba się, to badani sądeczanie nie utożsamiają się z nim. Paradoksalnie, respondenci uważają nowe logo za odpowiednie dla Nowego Sącza, choć na znak graficzny miasta zdecydowanie wybraliby herb z postacią św. Małgorzaty. Spór jaki powstał po prezentacji logo uważają za zbędny, tym samym nie kojarzą logo z negatywną symboliką. pl
dc.description.abstract This thesis paper revolves around to the concept of territorial marketing and visual/symbolic identification of cities. The main point of this research was to find out, what do the citizens of Nowy Sącz think about the new trademark of the city, which was introduced in 2010. The study (in the form of a questionnaire) was conducted on a group of 160 inhabitants of Nowy Sącz - in schools, work places and also on a lecture at the University of the Third Age. The results of the survey have partially confirmed the main hypotheses. The analysis shows that although a vast majority of respondents came in contact with the logo, their knowledge on this issue is minimal. The city’s new trademark was adopted by the residents in a moderate degree, with a lot of indifference. Even though the logo brings out positive associations, and people generally like it, the respondents do not identify with it. Paradoxically, the citizens believe the new logo to be suitable for Nowy Sącz, though they would prefer that the graphic symbol of the city would be the crest representing the visage of St. Margaret. The dispute, that arose after the presentation of the logo, respondents deemed unnecessary, and thus do not associate the logo with any negative symbolic or connotation. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject marketing terytorialny pl
dc.subject identyfikacja wizualna pl
dc.subject znak graficzny miasta pl
dc.subject logo Nowego Sącza pl
dc.subject ankieta pl
dc.subject territorial marketing pl
dc.subject corporate / town identity pl
dc.subject city’s graphic mark trademark pl
dc.subject logo of Nowy Sącz pl
dc.subject questionnaire pl
dc.title Logo jako element systemu identyfikacji wizualnej miasta. Analiza przypadku Nowego Sącza pl
dc.title.alternative The logo as a part of visual identification system of the city. The case of Nowy Sącz pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-26T10:07:57Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info