Proces uruchomienia działalności agroturystycznej w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej na przykładzie gminy Muszyna

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reśko, Dariusz
dc.contributor.author Jakiel, Natalia
dc.date.accessioned 2014-01-31T10:09:05Z
dc.date.available 2014-01-31T10:09:05Z
dc.date.issued 2012-03-16 20:51:17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5045
dc.description.abstract Niniejsza praca magisterska przedstawia, czym jest agroturystyka, jakie istnieją przepisy regulujące otrzymanie dotacji z Unii Europejskiej na rozpoczęcie tego typu działalności oraz analizuje potencjał turystyczny Gminy Muszyna. Celem badań było przedstawienie procedury uruchamiania działalności agroturystycznej przy pomocy dotacji z Unii Europejskiej oraz ukazanie, iż Gmina Muszyna ma duży, choć nie w pełni wykorzystany potencjał rozwoju agroturystyki. Potrzebne materiały zostały zebrane na podstawie informacji umieszczonych w literaturze, źródłach internetowych i wywiadach w Urzędzie Gminy. pl
dc.description.abstract This work International presents, what agri-tourism is and that there are provisions governing receive grants from the European Union for the start of the type of activity, and shall examine potential tourist Municipalities Muszyna. The study was the procedure for the start of agri-tourism grant from the European Union, and acknowledgement that the Municipality Muszyna has a large, although it does not fully used potential for development green tourism. Needed materials have been harvested in the basis of the information contained in the literature, sources on the internet and interviews with the Office Municipalities. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject agroturystyka pl
dc.subject potencjał turystyczny pl
dc.subject Unia Europejska pl
dc.subject fundusze europejskie pl
dc.subject system kategoryzacji pl
dc.subject gmina Muszyna pl
dc.title Proces uruchomienia działalności agroturystycznej w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej na przykładzie gminy Muszyna pl
dc.title.alternative The launch of agri-tourism in the context Polish membership in the European Union on the example municipalities Muszyna pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-31T09:47:38Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info