Dylematy związane z uczestnictwem Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wrona, Bartłomiej
dc.contributor.author Sokołowska-Woźniak, Justyna
dc.date.accessioned 2014-02-09T13:42:05Z
dc.date.available 2014-02-09T13:42:05Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Folia Oeconomica Bochniensia : zeszyty naukowe. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni, 2005, nr 3, s. 111-132 pl
dc.identifier.issn 1731-2310
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5398
dc.description.abstract Przystąpienie Polski do UE wiąże się z przyszłą akcesją do UGW. W części pierwszej niniejszego artykułu ukazane zostały etapy tworzenia UGW, stopień dostosowania krajów kandydujących do kryteriów konwergencji z Maastricht jak i perspektywy rozszerzenia strefy euro o nowe kraje. W drugiej części analizie poddane zostają podstawowe wskaźniki makroekonomiczne gospodarki polskiej w świetle ich zbieżności z kryteriami konwergencji (zbieżność nominalna). Kolejna część artykułu przedstawia problematykę akcesji Polski do UGW w świetle teorii optymalnych obszarów walutowych (konwergencja realna). pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Unia Europejska pl
dc.subject Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) pl
dc.subject strefa euro pl
dc.subject Polska pl
dc.title Dylematy związane z uczestnictwem Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej pl
dc.type article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info