Strategia rozwoju sieci innowacyjnej przedsiębiorstwa ZET Transport

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Gancarczyk, Marta
dc.date.accessioned 2013-08-05T11:15:22Z
dc.date.available 2013-08-05T11:15:22Z
dc.date.issued 2013-08-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/544
dc.description.abstract Celem projektu jest opracowanie strategii rozwoju sieci innowacyjnej przedsiębiorstwa ZET Transport. Sieć innowacyjna to zorganizowana kooperacja podmiotów, zorientowana na generowanie innowacji. Oczekuje się, że realizacja projektowanej strategii przyniesie w dłuższym okresie wzrost aktywności innowacyjnej przedsiębiorstwa, mierzonej innowacjami w obrębie cech usługi, procesu jej dostarczania, organizacji i marketingu. W okresie krótkim i średnim, zakłada się rozszerzenie składu podmiotowego sieci, rozwój wiedzy i umiejętności pracowników na temat sposobów pozyskiwania i kodowania informacji i wiedzy pochodzących od partnerów (bazy danych, raportowanie) oraz ograniczenie kosztów transakcyjnych, poprzez wprowadzenie odpowiednich metod nadzoru i motywowania do efektywności. pl
dc.description.abstract The aim of the project is to elaborate „Strategy for developing innovation network of ZET Transport company”. Innovation network is an organized cooperation of entities, oriented towards generating innovations. It is expected that in the long-term perspective, the implementation of the strategy will result in the increase of the company innovative activity, as measured by service, process, organization and marketing innovations. In the short and medium perspectives, it is supposed to foster extending of the network composition, developing of employees’ knowledge and skills in the area of collecting and coding information and knowledge from the network partners (databases, reporting) as well as to economize on transaction costs by proper governance mechanisms and efficiency incentives. en
dc.description.sponsorship Projekt realizowany jest na podstawie umowy stażowej, współfinansowanej przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w okresie 01.08.2013-31.01.2014. pl
dc.description.sponsorship The project is implemented based on the training agreement, co-financed by the European Union within the framework of the European Social Fund, in the period 2013.08.01-2014.01.31. en
dc.language.iso pl pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject sieci pl
dc.subject innowacje pl
dc.subject koszty transakcyjne pl
dc.subject informacja pl
dc.subject wiedza pl
dc.subject networks en
dc.subject innovations en
dc.subject transaction costs en
dc.subject information en
dc.subject knowledge en
dc.title Strategia rozwoju sieci innowacyjnej przedsiębiorstwa ZET Transport pl
dc.title.alternative Strategy for developing innovation network of ZET Transport company en
dc.type other pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info