Lojalność klientów w sprzedaży detalicznej na przykładzie FHU GOLIAD

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chlipała, Paweł
dc.contributor.author Witkowska, Monika
dc.date.accessioned 2014-02-11T08:35:28Z
dc.date.available 2014-02-11T08:35:28Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5533
dc.description.abstract Głównym celem pracy jest rozpoznanie zagadnień związanych z lojalnością klienta, sposobów kształtowania z nim relacji oraz tworzenia programów, procedur i narzędzi uzyskiwania zadowolenia i lojalności nabywców. W pracy postawiono następującą tezę: „Systematyczne podejście do budowania lojalności klientów przyczynia się do kształtowania dobrych relacji z nabywcami i osiągania ich zadowolenia (lojalności), co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia częstotliwości zakupów, a w efekcie do zwiększenia zysków przedsiębiorstwa”. W pracy przedstawiono pojęcie, cechy, rodzaje lojalności oraz relację pomiędzy lojalnością a stopniem zadowolenia klienta z oferty, ujęto również korzyści wynikające z posiadania lojalnych klientów, czynniki determinujące lojalność nabywców, a także metody pomiaru satysfakcji klienta jako podstawę do określania przyszłej lojalności. Opisano zagadnienie sprzedaży detalicznej w procesie dystrybucji produktów oraz funkcje i formy handlu detalicznego, a także przedstawiono najważniejsze elementy istotne przy organizacji handlu detalicznego. Zaprezentowano kluczowe elementy budowania programów lojalnościowych: identyfikację adresatów programu oraz wybór strategii komunikowania się z obecnymi i przyszłymi jego uczestnikami, określenie celów programu, zdefiniowanie zestawu korzyści oraz oszacowanie budżetu, strategię wdrażania programu oraz formy kształtowania lojalności, a także bieżące analizowanie funkcjonowania programu i prowadzenie systematycznego pomiaru efektów. Opisano sklep FHU GOLIAD, jego powstanie, rozwój, przystąpienie do sieci franchisingowej GROSZEK, a także organizację funkcjonowania tego punktu handlu detalicznego, przedstawiono opis programów realizowanych w FHU GOLIAD oraz dokonano ich analizy i oceny. W pracy zawarto propozycję własną kształtowania relacji z nabywcami FHU GOLIAD, która składa się z następujących elementów: cele programu i określenie grupy docelowej, zestawy korzyści i zasady uczestnictwa w programach lojalnościowych oraz ich komunikowanie odbiorcom programu, koszty wdrożenia i realizacji programu, strategia wdrażania i kontroli, a także szacowanie korzyści z wdrożonego programu. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject lojalność klientów pl
dc.subject relacje z klientami pl
dc.subject sprzedaż pl
dc.subject handel detaliczny pl
dc.subject program lojalnościowy pl
dc.subject sieć franchisingowa pl
dc.title Lojalność klientów w sprzedaży detalicznej na przykładzie FHU GOLIAD pl
dc.title.alternative Customers’ loyalty in the retail sale beset on FHU GOLIAD en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info