Faktoring samorządowy – nowość na polskim rynku faktoringu

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cwynar, Wiktor
dc.contributor.author Zwolenik, Justyna
dc.date.accessioned 2014-02-13T06:45:34Z
dc.date.available 2014-02-13T06:45:34Z
dc.date.issued 2011-12-07 14:00:27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5614
dc.description.abstract Factoring samorządowy to jedna z najnowszych metod finansowania przedsiębiorstwa. Pozwala na poprawienie płynności finansowej oraz niesie ze sobą szereg wielu innych korzyści. Usługa ta, w okresie obecnego kryzysu gospodarczego pozwala na sprawne funkcjonowanie organizacji. Niniejsza praca zgłębia pojęcia z nią związane oraz przedstawia szereg przykładów odzwierciedlających jej funkcjonowanie. W pracy omówiono zagadnienie factoringu samorządowego, w oparciu o literaturę polską i obcą. Głównym celem pracy było zbadanie skali zastosowania usługi factoringowej przez jednostki samorządu terytorialnego powiatu nowosądeckiego oraz poznanie przyczyn jej słabej powszechności. W pracy określono również cele szczegółowe tj. zapoznanie się ze źródłami finansowania inwestycji gminnych, określenie rodzaju tych inwestycji, poznanie opinii pracowników gminnych na temat usługi factoringu, przedstawienie wad i zalet factoringu samorządowego, ocena poziomu wiedzy pracowników gmin z zakresu factoringu. Do osiągnięcia powyższych celów została zastosowana metoda sondażu, a wybraną techniką była ankieta. Dane zgromadzono za pomocą kwestionariusza. Pochodziły one z trzynastu gmin powiatu nowosądeckiego, województwa małopolskiego. Ankieta była anonimowa co zapewniło rzetelność udzielanych odpowiedzi przez ankieterów. Na podstawie analizy uzyskanych wyników jednoznacznie stwierdzono, że factoring samorządowy nie jest stosowany przez gminy w wybranego rejonu. Ukazano również szereg przyczyn wpływających na taką, a nie inną sytuację. Oceniono podejście pracowników do wykorzystywania factoringu samorządowego oraz określono jego korzyść dla przedsiębiorstwa. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights open access
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject finansowanie firm pl
dc.subject źródła finansowania pl
dc.subject faktoring pl
dc.subject faktoring samorządowy pl
dc.title Faktoring samorządowy – nowość na polskim rynku faktoringu pl
dc.title.alternative Factoring as a way of local government financing - a new service on the Polish market pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-12T14:32:29Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info