Analiza systemu motywowania pracowników w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pająk, Wojciech
dc.contributor.author Mołdawa, Maria
dc.date.accessioned 2014-02-15T12:22:54Z
dc.date.available 2014-02-15T12:22:54Z
dc.date.issued 2011-11-17 20:22:27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5807
dc.description.abstract Celem pracy jest wyjaśnienie czym jest motywowanie i jakie ma znaczenie w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie na podstawie wyników analizy systemu motywowania, określenie warunków i jego doskonalenia. W pierwszym rozdziale przedstawię pojęcie, istotę, cele i funkcje motywowania, czynniki motywujące pracowników do działania, system wynagradzania, płac, płacowe i pozapłacowe czynniki motywujące, rozwój i kwalifikacje pracowników oraz stosowane nagrody. Jako jeden z najważniejszych czynników motywowania przedstawię system wynagradzania. Wynagrodzenie dla pracowników stanowi podstawowy instrument motywowania, chociaż jest to zróżnicowane w przekroju grup społeczno – zawodowych. W drugim rozdziale dokonam opisu zakresu działalności w Komendzie Miejskiej Policji, jak również przedstawię według schematu strukturę organizacyjną oraz zinterpretuję poszczególne jednostki organizacyjne działające w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie. W trzecim rozdziale pracy chcę zaprezentować jakie występują czynniki motywacyjne poprzez przeprowadzoną ankietę na temat „Analiza systemu motywowania pracowników w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie” i jak są stosowane. Celem pracy jest wskazanie metod motywowania używanych w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie, jak również zwrócenie uwagi na niewykorzystane możliwości systemu motywowania i przedstawienie nowych efektywnych sposobów ich zastosowania. Z badań ankietowych jakie zostały przeprowadzone można zaobserwować, że w Komendzie Miejskiej Policji najbardziej motywują nagrody pieniężne za osiągnięte wyniki, jak również dobra opinia przełożonych. Atmosfera w pracy, wzajemny szacunek i zaufanie stanowią ważny czynnik wpływający na motywację przychodzenia do pracy, pozostawienia w niej i współdziałania. Cel badań w większym stopniu został osiągnięty, chociaż pracownicy domagają się, aby system motywacyjny bardziej się rozwijał i był częściej stosowany, co przyniosłoby dobre samopoczucie pracowników i wpływ na lepszy efekt pracy. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject motywowanie pl
dc.subject motywacje płacowe pl
dc.subject motywacje pozapłacowe pl
dc.subject policja pl
dc.subject systemy motywacyjne pl
dc.subject motywacja do pracy pl
dc.subject motywowanie pracowników pl
dc.subject system motywacyjny przedsiębiorstwa pl
dc.title Analiza systemu motywowania pracowników w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie pl
dc.title.alternative An analysis of employee motivating system in Municipal Police Headguarters in Tarnów pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-13T14:51:17Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info