Rozpoczynanie kariery w sektorze bankowym

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Potoczek, Natalia
dc.contributor.author Rumin, Renata
dc.date.accessioned 2014-02-20T14:50:43Z
dc.date.available 2014-02-20T14:50:43Z
dc.date.issued 2011-09-20 20:07:22
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6105
dc.description.abstract W mojej pracy postanowiłam zbadać możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego przez absolwentów kierunków Finanse i Ekonomia w sektorze bankowym za pomocą staży i praktyk studenckich oraz ich postrzegania w procesie rekrutacji. Badania zostały przeprowadzone za pomocą specjalnie opracowanych ankiet w oddziałach banków w Nowym Sączu. Z przeprowadzonych badań wynika, że zmniejszająca się liczba płatnych staży, refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, powoduje coraz większe utrudnienie w zdobyciu doświadczenia przez absolwentów. Inną formą zdobycia doświadczenia są bezpłatne praktyki studenckie, oferowane w prawie wszystkich oddziałach banków, jednakże często nie są one brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym i wymagają własnych nakładów finansowych praktykanta. Praktyki dają studentowi możliwość poznania zasad funkcjonowania banków oraz wyboru dalszej ścieżki kariery. Najwięcej trudności w zdobyciu doświadczenia zawodowego mają absolwenci oraz studenci z małych miast takich jak Nowy Sącz. Większość oferowanych płatnych praktyk studenckich odbywa się w centralach banków, które są zlokalizowane w dużych miastach takich jak Kraków, Warszawa, Katowice itp. Uczestnictwo w w/w praktykach wiąże się z dużymi nakładami finansowymi, które muszą ponieść absolwenci z małych miast. Z powyższego wynika, że zwiększenie funduszy PUP przeznaczonych na staże, jak również płatne praktyki studenckie dostępne w oddziałach banków pozwoliłoby absolwentom, przede wszystkim tym z małych miast, na zdobycie doświadczenia zawodowego, co wiązałoby się w przyszłości z łatwiejszym dostępem do rynku pracy w sektorze bankowym. pl
dc.description.abstract The purpose of my study is to check availability of getting work experience by economics and finance graduate in the banking industry by student practices and professional practices, and how they are seen in the recruitment process. The research was carried out in Nowy Sącz banks branch by the way of questionnaires prepared for that purpose. According to results of the survey, the cause of difficulty of getting work experience by graduate is the decreasing amount of professional practices sponsored by the District Job Centre. Another form of getting work experience offered by banks is unpaid student practices in almost every local banks branches, but unfortunately they are not taking into account in recruitment process and require apprentice’s outlay. The good side of unpaid student practices is the possibility of gaining knowledge about the rules and how the banks operate. It also gives the opportunity to choose the suitable direction of the future career by the apprentice. In this case the bigger barrier getting work experience had the students from smaller cities like Nowy Sacz. Most offers of paid student practices are in central banks which are located in biggest cities likes: Krakow, Warsaw, Katowice etc. Participants in paid student practices require very high outlay from the small city students. This leads to the conclusion that an increasing of funds by the Jobcentre for professional practices as well as paid student practices in local banks branches will help students and graduates, especially those from smaller cities getting work experience, which might help with easier access to the labour market in banking industry. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject absolwenci pl
dc.subject sektor bankowy pl
dc.subject zatrudnienie pl
dc.subject doświadczenie zawodowe pl
dc.subject staże pl
dc.subject praktyki studenckie pl
dc.subject podaż staży/ praktyk pl
dc.subject graduate pl
dc.subject banking industry pl
dc.subject employment pl
dc.subject work experience pl
dc.subject professional practices pl
dc.subject student practices pl
dc.subject supply of professional practice/student practice pl
dc.title Rozpoczynanie kariery w sektorze bankowym pl
dc.title.alternative Starting a career in banking industry pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-20T14:09:33Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info