Misja i wizja szpitala a rankingi i akredytacje publicznych i niepublicznych placówek służby zdrowia

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jabłecka-Prysłopska, Julita
dc.contributor.author Gierałt, Ewelina
dc.date.accessioned 2014-02-24T10:22:07Z
dc.date.available 2014-02-24T10:22:07Z
dc.date.issued 2011-09-15 12:09:00
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6237
dc.description.abstract Przedmiotem badań przedstawionych w niniejszej pracy są wybrane uwarunkowania skuteczności działań szpitali dotyczących zdobywania przez nie akredytacji (badane uwarunkowania to misja, wizja i polityka projakościowa). Badanie objęło celowo wybrane publiczne i niepubliczne szpitale. Celem poznawczym było wykazanie w jaki sposób określona wcześniej przez organizację misja, wizja oraz strategia wpływa na uzyskanie akredytacji oraz certyfikatu ISO i decyduje o pozycji w rankingu sporządzanym rokrocznie przez Centrum Monitorowania Jakości. Cel praktyczny to przygotowanie – na podstawie wniosków wynikających z badań- rekomendacji dla instytucji akredytacyjnej oraz Ministerstwa Zdrowia na temat stwarzania warunków sprzyjających podnoszeniu jakości usług w sektorze medycznym. W pracy porównane zostaną pozycje wybranych placówek służby zdrowia w rankingach w latach 2004-2010 r. Pomoże to odpowiedzieć na pytanie, czym różnią się misje szpitali, które przez te lata pięły się w górę w rankingach od pozostałych placówek? W badaniach wykorzystane będą rankingi szpitali publicznych i niepublicznych udostępnione przez Centrum Monitorowania Jakości i przeprowadzone porównania wybranych placówek znajdujących się w czołówce rankingów oraz tych, które znajdują się na końcowych pozycjach. Podjęta będzie próba wykazania różnic w sformułowanych misjach oraz polityce jakości. Przedstawione będą także wymogi jakie trzeba spełnić by uzyskać akredytację oraz zasady na których opiera się tworzenie rankingu szpitali publicznych i niepublicznych. Przytoczę sformułowane misje wybranych przeze mnie szpitali publicznych oraz niepublicznych. pl
dc.description.abstract The purpose of this paper is to answer the question how mission, vision and strategy previously defined by organization, influence on getting accreditation and decide about position in ranking prepared annually by the Quality Monitoring Center. First chapter contains theoretic analysis of mission and vision. Basics functions, forms and role of the mission in organization are discussed. It also provides answer who are potentially recipients of the mission and what can be called realization of the mission. Second chapter is theoretic analysis of strategy and accreditation in polish health service. It discusses strategy, management and planning strategy in organization. Due to the fact that accreditation and certificates are inseparable from hospitals strategy, they are discussed as well. Accreditation is discussed in detail. It purpose, rules and standards on which it is granted. It is also compared with ISO certificates. Next chapter focuses on missions, visions, and quality policies formulated by given institutions. Their position in Quality Monitoring Centers ranking is presented. In chapter three the rules of QMC ranking and it role in the polish health service is shown. In chapter four missions, visions and quality policies of given public and non-public hospitals are compared. The answer whether the difference between them lies only in form, contents or maybe values they are based on is given. Fourth chapter answers what influence missions have on obtained certificates and accreditations. Carrier path of chosen public and non-public hospitals is also presented. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject akredytacja pl
dc.subject szpitalnictwo pl
dc.subject jakość usług pl
dc.subject placówki służby zdrowia pl
dc.subject szpitalnictwo pl
dc.subject ranking szpitali pl
dc.title Misja i wizja szpitala a rankingi i akredytacje publicznych i niepublicznych placówek służby zdrowia pl
dc.title.alternative Mission and vision in the hospitals and rankings and accreditations in public and non-public health care providers pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-23T10:19:19Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info