BAAS - ideologia a praktyka

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ekes, Janusz
dc.contributor.author Sowa Bartłomiej
dc.date.accessioned 2014-02-24T12:23:55Z
dc.date.available 2014-02-24T12:23:55Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6254
dc.description.abstract Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie historii partii Baas, genezy jej powstania oraz roli, jaką odegrała w ewolucji ideologii panarabizmu w XX w. Praca ta ma także na celu pokazanie, jak zmieniała się na przestrzeni lat recepcja ruchu baasistowskiego w krajach Zachodu. W pracy niniejszej zawarta będzie też próba odpowiedzi na pytanie o miejsce partii Baas, i szeroko rozumianej ideologii baasistowskiej, w globalnej wizji autorstwa lewicy anglosaskiej. Przedstawione zostaną także miejsce i rola partii Baas w procesie dekolonizacji i formowania się narodowych państw arabskich, ze szczególnym uwzględnieniem lat 60-ych i 70-ych XX w. Praca omówi pokrótce także historię i ewolucję panarabizmu ( nacjonalizmu arabskiego), jego założenia ideologiczne, główne postacie oraz największe sukcesy, do których zaliczyć należy obok Baas utworzenie Zjednoczonej Republiki Arabskiej, jak i porażki. Dokonując analizy historii partii Baas – Socjalistycznej Partii Odrodzenia Arabskiego, należy umieścić ją w kontekście historycznym, geograficznym i polityczno - ideologicznym. W niniejszym opracowaniu to właśnie kontekst ideologiczny, a ściślej rzecz biorąc zjawisko nacjonalizmu arabskiego, będzie wiodące. Jest to wynikiem nierozerwalnego związku pomiędzy szczególną ideologią jaką jest arabski nacjonalizm, a historią Baas. Na tym konkretnym przykładzie można zaobserwować jak ewoluował nacjonalizm arabski, do czego się odwoływał. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject ruch baasistowski pl
dc.subject powstanie Partii Socjalistycznego Odrodzenia Arabskiego – Hizb al-Ba's al-Arabijj al-Isztirakijj pl
dc.subject ideologia ruchu baasistowskiego pl
dc.subject islam pl
dc.subject Baas a mocarstwa globalne pl
dc.subject polityka międzynarodowa pl
dc.subject Izrael pl
dc.title BAAS - ideologia a praktyka pl
dc.title.alternative Baas’th – ideology and practice en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info