Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa na przykładzie ABM SOLID S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kaczmarek, Jarosław
dc.contributor.author Wadas, Ewelina
dc.date.accessioned 2014-02-28T10:31:19Z
dc.date.available 2014-02-28T10:31:19Z
dc.date.issued 2011-07-04 20:56:59
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6524
dc.description.abstract Głównym celem podjętym w pracy jest przedstawienie problematyki wyceny przedsiębiorstwa w ujęciu teoretycznym oraz oszacowanie wartości przedsiębiorstwa na podstawie dostępnych ogólnych informacji o charakterze finansowym, na przykładzie przedsiębiorstwa ABM SOLID S.A. Praca składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym zaprezentowane zostały teoretyczne podstawy wyceny przedsiębiorstwa. Przybliżona została tu istota samego przedsiębiorstwa jako przedmiotu wyceny, a także różnorodne interpretacje kategorii ekonomicznej jaką jest wartość. Rozdział drugi poświęcony został uwarunkowaniom związanym z procesem wyceny, do których zaliczyć można jego istotę, cele i funkcje. Przedstawione i scharakteryzowane zostały także podstawowe źródła informacji służące przeprowadzeniu wyceny oraz przebieg samego procesu. W rozdziale trzecim pracy omówione zostały metody wyceny, sklasyfikowane według trzech grup metod, a mianowicie majątkowych, dochodowych oraz mieszanych. Rozdział czwarty to przybliżenie specyfiki przedsiębiorstwa ABM SOLID S.A. poddanego procesowi wyceny. Przedstawiona została tu ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa oraz ocena sytuacji finansowej na podstawie wybranych danych finansowych. W rozdziale piątym przeprowadzona została wycena omawianego przedsiębiorstwa, dokonana przy zastosowaniu trzech wybranych metod wyceny, reprezentujących poszczególne grupy metod. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject wartość przedsiębiorstwa pl
dc.subject wycena przedsiębiorstwa pl
dc.subject metody wyceny przedsiębiorstwa pl
dc.subject analiza finansowa pl
dc.title Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa na przykładzie ABM SOLID S.A. pl
dc.title.alternative Company valuation exemplified by ABM SOLID S.A. pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-28T10:08:04Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info