Służba BHP w przedsiębiorstwie, jako element zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie firmy Can Pack w Brzesku

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nalepka, Adam
dc.contributor.author Smagacz-Mróz, Aneta
dc.date.accessioned 2014-03-14T13:21:09Z
dc.date.available 2014-03-14T13:21:09Z
dc.date.issued 2012-03-07 23:26:13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6987
dc.description.abstract Celem pracy było przedstawienie działalności służby bezpieczeństwa i higieny pracy, jako jednego z najważniejszych elementów zarządzania zasobami ludzkimi, na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego jakim jest Fabryka Puszek Napojowych Can Pack w Brzesku. Analiza prowadzonej działalności firmy, oraz procesów zachodzących w firmie, zmierzających do ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników. Aktywność funkcji personalnej w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa i analiza działań podejmowanych w firmie przez służbę bhp w celu poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy. Badania empiryczne przedstawione w pracy obejmują lata 2010- 2011. Podczas pisania pracy posługiwałam się różnymi metodami badań. Oprócz analizy literaturowej, która była podstawową formą badań w części teoretycznej, przeprowadzałam rozmowy z pracownikami służby bhp w przedsiębiorstwie Can Pack, jak również z pracownikami linii produkcyjnych, oraz operatorami maszyn i pracownikami zatrudnionymi w dziale kontroli jakości. Przydatnym źródłem informacji były również rozmowy z kierownictwem firmy, kierownikami poszczególnych działów oraz z pracownikami Biura Zarządzania Personelem firmy Can Pack. Jako osoba zbierająca informacje do pracy naukowej otrzymałam możliwość obserwacji procesów produkcyjnych w firmie, maszyn i urządzeń technicznych używanych przy produkcji puszki napojowej oraz wieczka, pomieszczeń pracy, pomieszczeń biurowych, hali produkcyjnej oraz magazynu. Kolejną metodą zbierania informacji była analiza i ocena dokumentów udostępnionych mi przez kierownictwo firmy Can Pack. Były to informacje dotyczące oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, wykaz środków ochrony indywidualnej, sprawozdania z przeprowadzanych audytów, regulaminy, instrukcje bezpieczeństwa, oraz inne zakładowe źródła prawa pracy. Pisząc pracę korzystałam również z różnego rodzaju broszur i biuletynów reklamowych wydawanych przez firmę Can Pack S.A oraz Fabrykę Puszek Napojowych w Brzesku. Przydatnym źródłem informacji była również strona internetowa firmy Can Pack. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) pl
dc.subject system zarządzania BHP pl
dc.subject warunki pracy pl
dc.subject ryzyko zawodowe pl
dc.subject studium przypadku pl
dc.title Służba BHP w przedsiębiorstwie, jako element zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie firmy Can Pack w Brzesku pl
dc.title.alternative Health and Safety Services in an enterprise, as an element of human resources management based on an example of Can Pack in Brzesko pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-03-14T12:20:30Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info