Aktywizacja sprzedaży z zastosowaniem merchandisingu w handlu detalicznym (na przykładzie sklepu samoobsługowego Orion RSZiZb w Limanowej)

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Żukowski, Paweł
dc.contributor.author Woźniak, Teresa
dc.date.accessioned 2014-03-17T09:13:56Z
dc.date.available 2014-03-17T09:13:56Z
dc.date.issued 2011-04-18 11:05:37
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/7038
dc.description.abstract Podstawowym celem pracy jest przedstawienie merchandisingu detalisty jako techniki aktywizacji sprzedaży stosowanej w handlu detalicznym. Osiągnięcie celu pracy wymaga omówienia zagadnień teoretycznych z zakresu handlu detalicznego, w tym dostępnych detaliście technik aktywizacji sprzedaży oraz zbadanie jak instrumenty te stosowane są w handlu detalicznym. Powyższy problem zostanie przedstawiony w skali mikroekonomicznej, na przykładzie sklepu samoobsługowego „Orion” Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Limanowej. W obiekcie tym są stosowane różne techniki merchandisingowe, które wpływaj na wzrost sprzedaży. W pracy zastosuje się: analizę i syntezę jako metody badawcze. Metoda badań jaką jest analiza pozwoli ustalić przyczyny przez badanie stanu faktycznego. Natomiast synteza jako metoda uzupełniająca umożliwi sformułowanie wniosków czyli wyłożenie wyników badań. Praca składać się będzie z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej (rozdz.2 i 3) zostanie zdefiniowane pojęcie handlu detalicznego, jego funkcje. Ponadto zostaną opisane formy przedsiębiorstw detalicznych oraz metody obsługi stosowane w placówkach handlu detalicznego. Scharakteryzowane zostaną również techniki aktywizacji sprzedaży, które mogą stosować w praktyce detaliści. Zdefiniowane zostanie pojęcie merchandisingu handlowego ze szczegółowym opisem technik merchandisingu detalisty. Omówione zostaną najważniejsze czynniki majce wpływ na zachowania nabywców w sklepie. Część badawcza, zawarta w rozdz. 4, obejmować będzie opis zakresu stosowania merchandisingu handlowego w sklepie oraz próbę jego oceny. W pracy zostanie wykorzystana literatura przedmiotu oraz „Strategia rozwoju RSZiZB”, analiza finansowa a także wyniki obserwacji prowadzonych na terenie sklepu „Orion”. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject handel pl
dc.subject obsługa klienta pl
dc.subject sprzedaż pl
dc.subject merchandising pl
dc.title Aktywizacja sprzedaży z zastosowaniem merchandisingu w handlu detalicznym (na przykładzie sklepu samoobsługowego Orion RSZiZb w Limanowej) pl
dc.title.alternative Sales by activation of merchandising in retail trade (for example,self-service shop Orion RSZiZb in Limanowa) pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-03-14T13:26:57Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info