Identyfikacja i analiza trendów horyzontalnej pomocy publicznej udzielonej w Polsce w latach 2004 - 2009

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Choroszczak, Jerzy
dc.contributor.author Mężyk, Sabina
dc.date.accessioned 2014-03-18T08:53:34Z
dc.date.available 2014-03-18T08:53:34Z
dc.date.issued 2011-04-05 23:52:13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/7066
dc.description.abstract Celem pracy jest identyfikacja i analiza trendów pomocy publicznej horyzontalnej udzielonej w latach 2004 – 2009. Analiza powstała w oparciu o Raporty Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dane publikowane przez Komisję Europejską oraz własne obliczenia. Analiza wykazuje, że wartość pomocy publicznej w Polsce rośnie, szczególnie wyraźnie tendencję wzrostową obserwujemy w latach 2004 – 2009. Sukcesywnie rośnie również pomoc horyzontalna, co wiąże się bezpośrednio z decyzjami Komisji Europejskiej o zwiększeniu środków na ten właśnie rodzaj pomocy publicznej. Zgodnie z opinią Komisji Europejskiej pomoc horyzontalna najsłabiej zniekształca warunki konkurencji na rynku europejskim oraz najlepiej wpływa na rozwój przedsiębiorstwa, a szeroki wachlarz użycia i przeznaczenia pomocy horyzontalnej sprzyja wieloaspektowemu wzrostowi efektywności pracy. pl
dc.description.abstract The aim of this thesis is the identification and analysis of horizontal aid trends provided between 2004 and 2009. The analysis is based on the reports from the Office of Competition and Consumer Protection, data published by European Commission and personal calculations. According to the analysis of the data, the amount and value of state aid in Poland has a growing tendency, especially between 2004 and 2009. What is more, horizontal aid has a growing tendency as well. It is caused by the fact that European Commission decided to increase the funds for this particular type of state aid. According to the opinion stated by European Commission, horizontal aid has little influence on the conditions of competition on European market. However, it has a great impact on the development of companies. Such a wide range of usage of horizontal aid contributes to multiaspectual improvement of the effectiveness of work. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject pomoc publiczna pl
dc.subject pomoc horyzontalna pl
dc.subject pomoc regionalna pl
dc.subject pomoc sektorowa pl
dc.subject pomoc publiczna w Unii Europejskiej pl
dc.subject pomoc horyzontalna w Unii Europejskiej pl
dc.title Identyfikacja i analiza trendów horyzontalnej pomocy publicznej udzielonej w Polsce w latach 2004 - 2009 pl
dc.title.alternative Identification and analysis of horizontal aid trends provided between 2004 and 2009 in Poland pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-03-17T13:29:47Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info