Formułowanie i realizacja strategii rozwoju gminy na przykładzie Gminy Zakliczyn

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nalepka, Adam
dc.contributor.author Stępek, Krystyna
dc.date.accessioned 2013-09-19T10:40:29Z
dc.date.available 2013-09-19T10:40:29Z
dc.date.issued 2009-05-08 14:11:05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/714
dc.description.abstract Celem pracy jest przedstawienie formułowania i realizacji strategii gminy oraz budżetu jednostki samorządu terytorialnego – gminy – który stanowi rdzeń finansów publicznych i nerw tej jednostki. Wskazanie tego najważniejszego dla gminy planu finansowego uchwalonego przez Radę Gminy. Budżet gminy stanowi podstawę finansową samodzielnego gospodarowania i jest wyrazem i instrumentem polityki gospodarczej gminy. Celem empirycznym pracy jest identyfikacja teoretycznych przesłanek strategii rozwoju Gminy Zakliczyn oraz analiza realizowanych w latach 1997 – 2007 planów strategicznych. Niniejsza praca składa się z siedmiu rozdziałów, w których zostały omówione poszczególne procesy wykonywania zadań przez samorząd terytorialny, przede wszystkim na szczeblu gminy, jak i środki, które mają pomóc mu w realizacji tych zadań oraz organy, które sprawują nadzór nad tym, by zadania te były realizowane jak najlepiej. W pierwszym rozdziale ukazane jest tworzenie się samorządu terytorialnego na tle historycznym, co spowodowało jego powstanie, jak daleko sięgają jego korzenie i jakie formy przyjmował. Opisane też jest jego kształtowanie w Polsce oraz ukazany jest obecny podział terytorialny, a także struktura i działania jak również zadania samorządowe. Rozdział drugi pokazuje jak wygląda istota samorządności gmin w Polsce. Jak stwarza członkom społeczności lokalnych możliwość udziału w sprawowaniu władzy i samodzielnego decydowania o własnych sprawach, a także w jaki sposób jest opracowywany, uchwalany i wykonywany budżet gminy – wg jakich zasad i praw i jaki ma wpływ na prowadzenie gospodarki finansowej gminy. Przedstawiono istotę i funkcje budżetu, zasady budżetowe oraz scharakteryzowano podstawowe dochody gmin w Polsce. Opisano nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego. Kolejny trzeci rozdział ukazuje charakterystykę strategii, jej cele i działania jako podmiotów gospodarczych. Przedstawiono instytucje społeczno – gospodarcze w rozwoju lokalnym, analizę gospodarki lokalnej, uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, a także wskazano na korzyści podmiotów samorządowych wynikające z realizacji planów strategicznych. Czwarty rozdział wskazuje na cele, hipotezę badawczą, zasady i procedury oceny oraz źródła, metodykę zbierania informacji. Rozdział piąty zawiera podstawowe informacje o Gminie Zakliczyn, rys historyczny tej miejscowości, przedstawia sytuację społeczną Gminy, strukturę utrzymania i zatrudnienia oraz infrastrukturę na terenie Gminy. Szósty rozdział przedstawia analizę i ocenę opracowanych i wdrożonych strategii Gminy Zakliczyn na lata 1997 – 2007 oraz 2007 – 2015. Kolejny siódmy rozdział opisuje etapy planowania strategicznego, podmioty uczestniczące w formułowaniu strategii, badania uwarunkowań rozwoju Gminy Zakliczyn, przebieg procesu planowania strategicznego w Gminie, jego cel i przedmiot. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject samorząd terytorialny pl
dc.subject gmina pl
dc.subject strategia rozwoju gminy pl
dc.subject budżet gminy pl
dc.title Formułowanie i realizacja strategii rozwoju gminy na przykładzie Gminy Zakliczyn pl
dc.title.alternative Formulating and the implementation of strategies of the development of the commune on the example of the Zakliczyn Commune pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-09-16T13:19:11Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info