Context and Animacy Play a Role in Dynamic Decision-Making

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Osman, Magda
dc.contributor.author Ananiadis-Basias, Alexandros
dc.date.accessioned 2014-03-24T14:39:44Z
dc.date.available 2014-03-24T14:39:44Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Osman, M., Ananiadis-Basias, A., Context and Animacy Play a Role in Dynamic Decision-Making. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2013, vol. 9, nr 2 : System Theories and Practice. Ed. by M. Baran, K. Śliwa, s. 61-78 pl
dc.identifier.issn 2299-7326
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/7191
dc.description.abstract Perception, judgment, and reasoning are all processes that are sensitive to cues to animacy (i.e. the presence of signals that indicate an object behaves as if it has intentions and internal goals). The present study investigated the following question: Does animacy facilitate decision-making in a dynamic control system? To address this, the present study used a dynamic decision-making task and compared behavior in four different contexts (Abstract, Animate-Social, Inanimate-Social, Inanimate-Non-social). Participants were randomly allocated to one of these contexts, and in each version they were required to learn to manipulate variables in order to bring the dynamic system to a desirable state and maintain it at that level. The findings suggest that it is not animacy per se that facilitates decision-making behavior, but rather the presence of a context. However, animacy made an impact on the type of strategic behavior implemented when interacting with the dynamic system. We argue that context induces general beliefs about causal relationships in dynamic environments that generalize across animate as well as inanimate contexts. pl
dc.description.abstract Postrzeganie, osąd i rozumowanie to procesy wykazujace wrażliwość na sygnały wskazujące na personifikacje ich źródła (animacy - np. gdy nieożywiony obiekt zachowuje się tak, jakby posiadał wolę i intencje). To studium poświęcone jest pytaniu, czy personifikacja (animacy) ułatwia podejmowanie decyzji w dynamicznych sytuacjach? Aby odpowiedzieć na to pytanie, porównywane jest zachowanie w dynamicznych sytuacjach zachodzące w czterech rodzajach kontekstu: Abstrakcyjnym, Społeczno-personifikacyjnym, Społeczno-niepersonifikacyjnym oraz Niespołeczno-niepersonifikacyjnym. Uczestnicy eksperymentu byli przypadkowo ulokowani w tych kontekstach i w każdym przypadku musieli uczyć sie manipulowac zmiennymi decyzyjnymi aby doprowadzić kontrolowany system do pożądanego stanu, a następnie stan ten utrzymać. Badanie wykazało, że to nie personifikacja per se ułatwia podejmowanie decyzji, ale raczej charakter kontekstu. Niemniej personifikacja odgrywa istotną rolę przy układaniu strategii kontrolowania dynamicznych systemów. Autorzy twierdzą, że to kontekst umożliwia tworzenie przekonania co do przyczynowych relacji istniejacych w dynamicznym otoczeniu, zarówno w odniesieniu do społecznego jak i niespołecznego otoczenia. pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Nowy Sacz School of Business – National-Louis University pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject animacy pl
dc.subject dynamic decision making pl
dc.subject context pl
dc.subject causality pl
dc.subject dynamiczne podejmowanie decyzji pl
dc.subject personifikacja (animacy) pl
dc.subject kontekst pl
dc.subject związek przyczynowy pl
dc.title Context and Animacy Play a Role in Dynamic Decision-Making pl
dc.type article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info