Innovations Under the Concept of ‘Turning Garbage into Gold’ in Fisheries Waste Management

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Yusuf, Muhammad
dc.date.accessioned 2014-03-25T15:06:49Z
dc.date.available 2014-03-25T15:06:49Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Yusuf, M., Innovations Under the Concept of ‘Turning Garbage into Gold’ in Fisheries Waste Management. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2013, vol. 9, nr 4 : Knowledge, Participation and Waste Management - Selected Problems. Ed. by A. Ujwary-Gil, s. 101-122 pl
dc.identifier.issn 2299-7326
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/7217
dc.description.abstract This paper discusses the encouragement of creativity and innovation in creating opportunities for entrepreneurship turning useless materials into valuable resources. It is necessary to know the thought process and planning in the entrepreneurship idea to create a new business at this time. One of the brilliant philosophies about entrepreneurs is that they are those who can “turn garbage into gold”. This concept describes the important character of entrepreneurs who foresee business opportunities and have the intelligence to transform trash into cash. This means that they have the necessary ability to create innovation and value-added products for sale. The analyzed case study involves innovation in using fisheries waste specifically derived from crab industries in Indonesia. The study presents empirical perspectives including (1) potential business of crab shell waste (2) technology in innovative use of shell to added value product (3) business analysis and commercialization. Ultimately, we present the concept of a new business by linking theories of entrepreneurial innovation and technology transfer in order to gain environmental balance. pl
dc.description.abstract Niniejszy artykuł omawia wpływ kreatywności i innowacji na tworzenie możliwości dla przedsiębiorców zajmujących się przetwarzaniem odpadków na wartościowe zasoby. W dzisiejszych czasach, aby stworzyć nowy biznes konieczna jest znajomość procesu myślowego i planowania w przedsiębiorczości. Jedno z błyskotliwych powiedzeń o przedsiębiorcach mówi, że są to osoby, które potrafią „zamienić śmieci na złoto”. Koncepcja ta opisuje ważną cechę przedsiębiorców, którzy dostrzegają i przewidują możliwości biznesowe, a także dysponują inteligencją pozwalającą im na zamianę śmieci na gotówkę. Oznacza to, ze posiadają oni odpowiednie zdolności do tworzenia innowacji oraz produktów o wartości dodanej, które można następnie sprzedawać. Analizowany przypadek dotyczy innowacyjnego wykorzystania odpadów przemysłu rybołówstwa ze szczególnym uwzględnieniem połowów kraba w Indonezji. Niniejszy artykuł przedstawia empiryczne perspektywy obejmujące (1) potencjalny biznes oparty na odpadach z pancerzy krabów, (2) technologie innowacyjnego wykorzystania pancerzy w celu stworzenia produktów o wartości dodanej oraz (3) analizę i komercjalizację. Wreszcie, przedstawiamy koncepcję nowego biznesu łącząc teorie przedsiębiorczej innowacji oraz transferu technologii w celu uzyskania równowagi ze środowiskiem naturalnym. pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Nowy Sacz School of Business – National-Louis University pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject new entrepreneurship pl
dc.subject innovation and creativity pl
dc.subject Indonesia pl
dc.subject fisheries waste pl
dc.subject crab shell powder pl
dc.subject nowa przedsiębiorczość pl
dc.subject innowacja i kreatywność pl
dc.subject Indonezja pl
dc.subject odpady z produkcji rybołówstwa pl
dc.subject proszek z pancerzy krabów pl
dc.title Innovations Under the Concept of ‘Turning Garbage into Gold’ in Fisheries Waste Management pl
dc.type article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info