Ocena pozycji konkurencyjnej regionu w wybranych sekcjach PKD na przykładzie województwa małopolskiego

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Woźniak, Dariusz
dc.date.accessioned 2013-09-28T10:53:29Z
dc.date.available 2013-09-28T10:53:29Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. = Regional development in Poland in the light of the XXI century challenges. Pod red. T. Kudłacza. Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2010. - s. 54-71 - (Studia - Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; t. 131) pl
dc.identifier.issn 0079-3493
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/766
dc.description.abstract Od czasu utworzenia województw (1999 r.) jednym z głównych zadań stawianych przed władzami samorządowymi tego szczebla było planowanie rozwoju regionalnego w regionie. Władze województwa, mimo, że nie dysponowały dużymi środkami próbowały od samego początku swojego istnienia tworzyć i wdrażać w życie strategie rozwoju. W pierwszych latach brak środków powodował liczne niedostatki związane tak z etapami projektowymi, jak i (a może szczególnie) z realizacją strategii i programów operacyjnych (wojewódzkich). W kolejnych latach identyfikować możemy wzrost zainteresowania planowaniem rozwoju w Polsce wymiarze regionalnym. Kamieniem milowym w praktyce planowania strategicznego województw są lata 2007-2013, w których mamy do czynienia z ogromną zmianą w dostępności środków związanych z prowadzeniem polityki rozwoju gospodarczego, przejawiającą się różnymi programami społeczno-ekonomicznymi. Przyrost środków jest możliwy dzięki polityce Unii Europejskiej (UE). Z punktu widzenia województw na pierwszy plan wysuwają się środki polityki regionalnej UE. Aktualnie, województwa rozpoczęły proces przygotowania planów na następny okres, związany z perspektywą finansową UE 2014-2020. Wkrótce rozpoczną prace nad nowymi programami operacyjnymi. Chociaż kształt nowego budżetu UE nie jest jeszcze znany, wydaje się, że Polska (w tym województwa) nadal będą istotnymi beneficjentami polityki UE. Opierając się na doświadczeniach związanych z aktualnymi regionalnymi programami operacyjnymi, warto zastanowić się nad wprowadzeniem szerszego instrumentarium do analizy gospodarki województwa, komplementarnego do (cały czas rozwijanych) modeli równowagi ogólnej. Zgodnie z tym postulatem wyznaczono cel artykułu. Jest nim określenie pozycji konkurencyjnej województwa małopolskiego, a dokładnie składowych gospodarki województwa w ujęciu sekcji PKD. W artykule zaproponowano użycie do tego celu analizy składników zmiany. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju pl
dc.rights open access
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject konkurencyjność regionów pl
dc.subject województwo małopolskie pl
dc.title Ocena pozycji konkurencyjnej regionu w wybranych sekcjach PKD na przykładzie województwa małopolskiego pl
dc.type article pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info