Profesjonalne kształtowanie wizerunku Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Limanowianie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rutkowski, Marek
dc.contributor.author Ząber, Agnieszka
dc.date.accessioned 2014-06-30T13:20:52Z
dc.date.available 2014-06-30T13:20:52Z
dc.date.issued 2014-05-31 10:32:19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/7846
dc.description.abstract Niniejsza praca przedstawia rozważania na temat profesjonalnego kształtowania wizerunku. Celem pracy jest zaprezentowanie problemu profesjonalnego kształtowania wizerunku na przykładzie Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Limanowianie. Praca zawiera pięć rozdziałów, z czego pierwsze dwa to część teoretyczna, kolejne trzy to część empiryczna. Wykorzystano zarówno wtórne jak i pierwotne źródła informacji. Przedstawiono istotę zarządzania oraz kształtowania wizerunku marki na przykładzie Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Limanowianie. Badania bezpośrednie przeprowadzone zostały na terenie Limanowej i okolicznych miejscowości wśród dorosłych i młodzieży. Badania zrealizowano przy użyciu ankiety rozdawanej. Następnie przetworzone zostały umieszczone w niniejszej pracy. Najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań, na jakie warto zwrócić uwagę są takie, że badane osoby wysoko oceniają twórczość Zespołu Limanowianie i chętnie biorą udział w występach Zespołu. Wielu osobom Zespół Limanowianie kojarzy się z muzyką ludową, folklorem jak i z miastem Limanowa. Praca ukazuje również ocenę respondentów w takich kategoriach jak stroje, taniec, śpiew czy muzyka oraz działania - zaproponowane przez badane osoby - które korzystnie wpłynęłyby na poprawę wizerunku i promocję Zespołu. pl
dc.description.abstract This work presents a reflection on the professional development of image. The aim of the paper is to present a professional image creation problem as an example Regional Song and Dance Ensemble Limanowianie. The work contains five chapters, of which the first two is the theoretical part, the next three are part of the empirical. Uses both secondary and primary sources of information. The paper presents the essence of management and promoting the brand image for example Regional Song and Dance Ensemble Limanowianie. Studies have been carried out directly within Limanowa and close surroundings among adults and adolescents. The test was carried out using a questionnaire distributed. Then processed are included in this paper. The most important conclusions of the study, for which it is worth noting is that interviewees highly evaluate the work Of Limanowianie and will be happy to take part in the games. Many people Limanowianie Syndrome associated with folk music, folklore as well as with the city of Limanowa. The work also shows the scores of respondents in such categories as costumes, dancing, singing or music and action – proposed by interviewees that favorably affect the improvement and promotion of the image of the team. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights open access
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject marka pl
dc.subject tożsamość pl
dc.subject wizerunek pl
dc.subject zarządzanie marką pl
dc.subject Zespół Regionalny Limanowianie pl
dc.subject brand pl
dc.subject identity pl
dc.subject image pl
dc.subject brand management pl
dc.subject Regional Team Limanowianie pl
dc.subject działalność artystyczna pl
dc.subject artistic activity pl
dc.title Profesjonalne kształtowanie wizerunku Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Limanowianie pl
dc.title.alternative Professional shaping the image of the Regional Team Song and Dance Limanowianie pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-06-25T09:52:04Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]
  • Prace dyplomowe wyróżnione - Pełne teksty - Full text [376]
    W tej kolekcji zostały zamieszczone pełne teksty prac dyplomowych studentów wyróżnionych przez Komisję Uczelnianą. Zakres chronologiczny kolekcji obejmuje prace z lat 2008 - 2014 i będzie sukcesywnie uzupełniany o nowe dokumenty.

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info