Characteristics of Intrapreneurs in Scale-Intensive Service Firms

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hydle, Katja Maria
dc.contributor.author Aas, Tor Helge
dc.contributor.author Breunig, Karl Joachim
dc.date.accessioned 2014-12-21T11:26:21Z
dc.date.available 2014-12-21T11:26:21Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Hydle, K.M., Aas, T.H., Breunig, K.J., Characteristics of Intrapreneurs in Scale-Intensive Service Firms. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2014, vol. 10, nr 2 : Perspectives on Innovations Management – Environmental, Social and Public Sector Innovations. Ed. by K. Klincewicz, A. Ujwary-Gil, s. 89-118 pl
dc.identifier.issn 2299-7326
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8318
dc.description.abstract This empirical paper explores the work of employees in charge of service innovation when firms develop and launch new scale-intensive services by addressing two research questions: i) How do employees responsible for service innovation work? and ii) what are the related managerial implications when developing and launching new scale-intensive services? To this end, 21 qualitative, in-depth interviews were conducted with employees in five large scale-intensive service firms. The findings suggest that the involvement of internal professionals is an asset when new scale-intensive services are developed, and that internal professionals act as intrapreneurs when they are involved in the development of radically new scale-intensive services. This paper integrates understanding from the innovation management literature with knowledge of professionals from extant literature on professional service firms since we find that professionals in scale-intensive firms act as intrapreneurs. Thus, this paper extends the theory on determinants of innovation in scale-intensive service firms, blending insights from both findings and theory. pl
dc.description.abstract W niniejszej empirycznej pracy badamy zagadnienie pracowników zajmujących się innowacjami z dziedziny usług podczas tworzenia i wprowadzania nowych usług o intensywnej skali. Próbujemy znaleźć odpowiedź na dwa pytania: i) W jaki sposób pracują osoby odpowiedzialne za innowacje w usługach?, oraz ii) Jakie są implikacje dla kierownictwa podczas tworzenia i uruchamiania usług o intensywnej skali? W tym celu przeprowadzono 21 jakościowych, pogłębionych wywiadów z pracownikami pięciu firm świadczących usługi o intensywnej skali. Wyniki tych wywiadów sugerują, że zaangażowanie wewnętrznych profesjonalistów jest poważnym atutem podczas tworzenia takich usług, oraz że profesjonaliści działają jako przedsiębiorcy wewnętrzni gdy są angażowani w tworzenie radykalnie nowych usług o intensywnej skali. Praca ta integruje pojmowanie typowe dla literatury o innowacyjnym zarządzaniu z wiedzą profesjonalistów z dostępnej literatury na temat firm świadczących profesjonalne usługi, ponieważ przekonujemy się, że profesjonaliści w firmach świadczących usługi o intensywnej skali występują jako wewnętrzni przedsiębiorcy. Praca ta poszerza wiedzę na temat źródeł innowacji w firmach świadczących usługi o intensywnej skali, łącząc spostrzeżenia wyciągnięte z badań jak i teorii. pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Nowy Sacz School of Business – National-Louis University pl
dc.rights open access pl
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject innovation management pl
dc.subject service innovation pl
dc.subject scale-intensive services pl
dc.subject intrapreneurship pl
dc.subject zarządzanie innowacjami pl
dc.subject innowacje dotyczące usług pl
dc.subject usługi o intensywnej skali pl
dc.subject przedsiębiorczość wewnętrzna pl
dc.title Characteristics of Intrapreneurs in Scale-Intensive Service Firms pl
dc.type article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

open access Except where otherwise noted, this item's license is described as open access

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info