Logistyka jako wyznacznik efektywności przedsiębiorstwa (na przykładzie F.P.H.U. Wiśniowski)

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jabłoński, Tomasz
dc.contributor.author Piekarz, Krzysztof
dc.date.accessioned 2015-01-13T13:32:42Z
dc.date.available 2015-01-13T13:32:42Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8415
dc.description.abstract Celem pracy jest wyeksponowanie znaczenia wnikliwej diagnozy parametrów funkcjonalności i efektywności systemu logistycznego. Tworzone na tej podstawie bazy decyzyjne umożliwiają wybór najkorzystniejszych rozwiązań w zakresie pozyskania lojalnego klienta i zapewnienia wysokich zysków. Praca składa się z czterech rozdziałów: W rozdziale I dokonano umiejscowienia logistyki w systemie zarządzania, wskazując na jej istotę i konsekwencje dla strategii przedsiębiorstwa. Przeprowadzono ponadto klasyfikacje podsystemów logistycznych oraz zdefiniowano paradygmat kosztów logistycznych. W rozdziale II przedstawiono zagadnienia pomiaru skuteczności procesów logistycznych. Do oceny całego systemu logistycznego przyjęto wskaźniki rentowności, natomiast do wyodrębnionych w jego ramach subsystemów – opracowano wskaźniki cząstkowe, zawierające zbiór informacji bardziej szczegółowych. W rozdziale III zaprezentowano charakterystykę działalności Firmy Produkcyjno – Handlowo – Usługowej „Wiśniowski” ze szczególnym uwzględnieniem aspektów obsługi klienta. Zakreślono tu obszar praktycznego funkcjonowania machiny systemu logistyki, uruchamianej zamówieniem klienta, które pociąga za sobą cały potok czynności związanych z jego realizacją. W rozdziale IV zawarto systematyzację wdrożonych w Firmie „Wiśniowski” rozwiązań logistycznych, omówiono efekty ich stosowania w kontekście przeprowadzonej analizy wskaźnikowej i przedstawiono propozycje czynności, które należałoby podjąć dla zapewnienia większej sprawności działania. W opracowaniu wykorzystana została literatura z dziedziny marketingu oraz zarządzania logistycznego i ekonomiki przedsiębiorstw. Praca obejmuje stan faktyczny na dzień 1 marca 2007 roku. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject logistyka pl
dc.subject zarządzanie logistyczne pl
dc.subject system logistyczny przedsiębiorstwa pl
dc.title Logistyka jako wyznacznik efektywności przedsiębiorstwa (na przykładzie F.P.H.U. Wiśniowski) pl
dc.title.alternative Logistics as a system index of enterprise efficiency (based on F. P. H. U. Wisniowski) pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info