Przestępczość narkotykowa na terenie miasta i powiatu Nowy Sącz w latach 2008 – 2013

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hampel, Józef
dc.contributor.author Żabecka, Natalia
dc.date.accessioned 2015-02-13T11:15:34Z
dc.date.available 2015-02-13T11:15:34Z
dc.date.issued 2014-11-07 10:23:29
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8556
dc.description.abstract W niniejszej pracy zostały omówione kwestie związane z przestępczością narkotykową. Celem autora było ukazanie skali zjawiska przestępczości narkotykowej na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, czyli miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego, w latach 2008 – 2013. W dalszej części przedstawiono raport polskiej policji dotyczący przestępczości narkotykowej w latach 2008 – 2013, w którym zdano relację o liczbie podejrzanych i przestępstwach narkotykowych oraz opisano sytuację jaka panuje na nielegalnym rynku narkotykowym. Następnie wyjaśniono jak skutecznie przeciwdziałać przestępczości narkotykowej oraz scharakteryzowano wszystkie instytucje zajmujące się ujawnianiem jej na terenie Polski. Aby uzyskać odpowiedź na postawione pytania badawcze w niniejszej pracy, przeanalizowano wybrane przepisy karne Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Korzystając z danych statystycznych udostępnionych przez Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu, uzyskano odpowiedzi na zadane pytania badawcze i zdobyto wiedzę o sytuacji jaka panuje w kwestii przestępczości narkotykowej na terenie działania sądeckiej policji. Stwierdzono, że policyjna statystyka nie odzwierciedla faktycznego obrazu nielegalnego rynku narkotykowego i zwalczanie tego procederu należy rozpocząć od drobnych, lokalnych przestępców, gdyż bez nich nie będzie bossów narkotykowych, a przez to środki odurzające nie będą tak łatwo dostępne. pl
dc.description.abstract This thesis deals with the issues of drug-related crime. The author aimed at presenting the extent of drug-related crime in the area and the actions of the Municipal Police Headquarters in Nowy Sącz, namely in Nowy Sącz and Nowosądecki district, in the years 2008-2013. Further analysis presents the report of the Polish police about the drug-related crime in the years 2008-2013, in which an account of the number of suspects and drug-related crimes was given, as well as the situation on the shadow drug market was described. Then, it was explained how to counteract drug-related crime, and all the institutions dealing with the drug-related crime disclosure in Poland were characterized. In order to answer the research questions in this thesis, the selected criminal provisions of the Act on Counteracting Drug Addiction were analyzed. On the basis of the statistical data provided by the Municipal Police Headquarters in Nowy Sącz, the answers to the research questions were obtained, and the knowledge was gained of the situation of drug-related crime within the scope of the police operation in the area of Nowy Sącz. The police statistics do not reflect the actual state of shadow drug market, and the combat with these dealings should start from small, local criminals, because without them drug lords would not exist, and the drugs will not be as readily available. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject narkomania pl
dc.subject przestępczość pl
dc.subject policja pl
dc.subject podejrzany pl
dc.subject narkotyki pl
dc.subject statystyka pl
dc.subject drug addiction pl
dc.subject crime pl
dc.subject police pl
dc.subject the suspect pl
dc.subject drugs pl
dc.subject statistics pl
dc.title Przestępczość narkotykowa na terenie miasta i powiatu Nowy Sącz w latach 2008 – 2013 pl
dc.title.alternative Drug-related crime in the area of Nowy Sącz and Nowy Sącz district in the years 2008-2013 pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2015-02-11T13:31:52Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info