Enabling Business Model Change: Evidence from High-Technology Firms

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Müller, Christiana
dc.contributor.author Vorbach, Stefan
dc.date.accessioned 2015-10-10T14:20:57Z
dc.date.available 2015-10-10T14:20:57Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Müller, Ch., Vorbach, S., Enabling Business Model Change: Evidence from High-Technology Firms. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2015, vol. 11, nr 1 : Business Model Innovation – A Concept Between Organizational Renewal and Industry Transformation. Ed. by J. Freiling, s. 53-75 pl
dc.identifier.issn 2299-7326
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8731
dc.description.abstract Companies today face volatile environments, short product life cycles, and changing customer requirements, which is especially the case in high-technology fields. In such environments, concentrating only on technological and product innovations is not sufficient to gain competitive advantages. Instead, companies need innovative business models in order to stand out from their competitors. To successfully change business models, companies require appropriate competencies. Thus, the objective of this research is to identify how companies can prepare their business model(s) to counteract environmental changes flexibly. With the aid of the chosen exploratory, qualitative research design, we investigate companies operating in high- technology branches. In total, 20 companies participated in our study. The interviews were conducted with CEOs, vice-presidents, product managers or other managers responsible for business model developments. The research revealed that companies can prepare the business model and its elements ex ante through developing capabilities in order to raise the flexibility of the business model. These capabilities have to be developed with regard to several internal and external issues driving these changes. pl
dc.description.abstract Firmy stoją dziś w obliczu niestabilnych okoliczności, krótkich cyklów życia produktów oraz zmieniających się oczekiwań klientów, w szczególności w obszarze zaawansowanej technologii. W takich warunkach, koncentrowanie się wyłącznie na innowacjach technologicznych i innowacjach produktu nie zapewni uzyskania przewagi konkurencyjnej. Dzisiaj firmy potrzebują innowacyjnych modeli biznesowych, aby wyróżniać się od swoich konkurentów. Aby skutecznie zmienić modele biznesowe, firmy potrzebują odpowiednich kompetencji. Tak więc celem tego badania jest określenie, w jaki sposób firmy mogą przygotować model/e biznesowy/e by elastycznie reagować na zmiany środowiska, w którym działają. Z pomocą wybranego projektu badawczo-jakościowego, badamy firm działające w branży zaawansowanych technologii. W sumie 20 firm wzięło udział w naszym badaniu. Wywiady zostały przeprowadzone z prezesami, wiceprezesami, menedżerami produktu lub innymi pracownikami na szczeblu kierowniczym, odpowiedzialnymi za rozwój modelu biznesowego. Badania wykazały, że firmy mogą przygotować model biznesowy i jego elementy ex ante (na etapie planowania), rozwijając swoje możliwości w celu zwiększenia elastyczności modelu biznesowego. Możliwości te muszą zostać opracowane w odniesieniu do wielu wewnętrznych i zewnętrznych czynników powodujących te zmiany. pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Nowy Sacz School of Business – National-Louis University pl
dc.rights open access pl
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject business model innovation pl
dc.subject capabilities for change pl
dc.subject flexibility pl
dc.subject high-technology pl
dc.subject model biznesowy pl
dc.subject innowacyjny model biznesu pl
dc.subject zdolności do wprowadzania zmian pl
dc.subject elastyczność pl
dc.subject zaawansowane technologie pl
dc.subject business model pl
dc.title Enabling Business Model Change: Evidence from High-Technology Firms pl
dc.type article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

open access Except where otherwise noted, this item's license is described as open access

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info