Analiza zmian ilościowych i strukturalnych handlu zagranicznego Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2000-2014

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honkisz, Małgorzata
dc.contributor.author Jarmuła, Agnieszka
dc.date.accessioned 2015-12-16T12:51:45Z
dc.date.available 2015-12-16T12:51:45Z
dc.date.issued 2015-07-29 18:32:59
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8769
dc.description.abstract Niniejsza praca licencjacka dotyczy handlu zagranicznego Polski w latach 2000-2014. Za cel główny obrano analizę zmian ilościowych i strukturalnych zachodzących w polskim handlu zagranicznym we wskazanym okresie. Jako cele poboczne obrano przedstawienie zagadnień teoretycznych dotyczących handlu zagranicznego oraz charakterystykę instrumentów wykorzystywanych przy kształtowaniu polskiej polityki handlowej wobec zagranicy. Z przeprowadzonych badań wynika, iż polski handel zagraniczny od lat charakteryzuje ujemne saldo obrotów, co wskazuje na strukturalny charakter tego deficytu. Ponadto utrwalona wydaje się geograficzna struktura wymiany: najważniejszym partnerem handlowym Polski tak w eksporcie, jak i w imporcie pozostają Niemcy. Pod względem struktury towarowej natomiast największy udział w polskim handlu zagranicznym posiadają wyroby elektromaszynowe, co jest tendencją pozytywną - oraz wyroby sklasyfikowane według surowca, co niestety wskazuje na ich niski poziom technologiczny. pl
dc.description.abstract This Bachelor Thesis concerns polish international trade in 2000-2014. It consists of analysis of quantitative and structural changes, which were in polish international trade at that period. Other subject matters present theoretical problems of international trade as well as instruments, which are used to create polish trade policy to foreign lands. Conducted researches show that international trade in Poland gives negative balance revenues, what displays structural charakter of that deficit. What is more, geographical structure of changing seems to be strenghtened: the most important polish trade partner is German. Regarding commodity structure, the biggest part in polish international trade is taken by electromechanical products- this is positive trend. Classification by raw materials shows low technological level pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject handel zagraniczny pl
dc.subject struktura handlu zagranicznego pl
dc.subject eksport pl
dc.subject import pl
dc.subject bilans obrotów handlowych pl
dc.subject polityka handlowa pl
dc.subject cło pl
dc.subject international trade pl
dc.subject international trade structure pl
dc.subject export pl
dc.subject import pl
dc.subject trade balance pl
dc.subject trade policy pl
dc.subject toll pl
dc.title Analiza zmian ilościowych i strukturalnych handlu zagranicznego Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2000-2014 pl
dc.title.alternative Analysis of guantitative and structural changes in foreign trade in Poland in 2000-2014 pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2015-10-02T09:23:26Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info